Servizzi - 491729-2017

09/12/2017    S237

il-Belġju-Brussell: Mudelli miftuħa ta' negozji tat-tip mikro għal innovazzjoni fi djar b'wirt storiku proprjetà ta' familji Ewropej

2017/S 237-491729

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D — Culture and Creativity
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: EAC Unite D2
Posta elettronika: EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Mudelli miftuħa ta' negozji tat-tip mikro għal innovazzjoni fi djar b'wirt storiku proprjetà ta' familji Ewropej.

II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-objettiv tal-azzjoni hu biex isaħħaħ il-ħila tas-sidien privati tad-djar b'wirt storiku u jiġu mgħammra b'mudelli ta' negozji innovattivi.

L-azzjoni preparatorja se tfassal il-mudelli tan-negozju eżistenti li jintużaw minn djar b'wirt storiku proprjetà ta' familji fl-UE, tqabbilhom, tidentifika u taqsam l-aqwa prattiċi u l-potenzjal tal-innovazzjonijiet.

Hi se tikkwantifika u tikkwalifika wkoll il-valur ekonomiku tad-djar b'wirt storiku proprjetà ta' familji fl-UE u tidentifika l-potenzjal tagħhom biex jikkontribwixxu għal diversi politiki tal-UE, inkluż l-innovazzjoni, l-inklużjoni soċjali, l-edukazzjoni, ix-xogħol għaż-żgħażagħ u d-djalogu interkulturali. Il-valur miżjud se jiġi mis-sinerġiji ma' azzjonijiet tal-UE kurrenti ddedikati lill-wirt kulturali (Il-Jiem tal-Wirt Ewropew, il-Premju tal-UE għall-Wirt Kulturali, il-Marka tal-Wirt Ewropew).

Finalment l-azzjoni se tikkontribwixxi għall-objettivi tas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali permezz tat-tixrid u t-tqajjim tal-kuxjenza tal-valur tal-wirt Ewropew.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għanijiet huma:

1. biex tisaħħaħ il-ħila tas-sidien privati ta' djar b'wirt storiku biex isostnu u jżommu dawn il-proprjetajiet u jiġu mgħammra b'mudelli ta' negozji nnovattivi;

2. biex jiġi analizzat il-potenzjal ekonomiku u soċjali ta' dawn il-prattiċi u jiġu pprovduti rakkomandazzjonijiet dwar il-politika;

3. biex jiġu enfasizzati l-importanza tal-edukazzjoni, it-taħriġ u l-innovazzjoni għall-manutenzjoni u l-appoġġ tal-wirt kulturali;

4. biex tiġi ttrattata l-kwistjoni tat-trasmissjoni tal-għarfien tal-wirt kulturali lill-ġenerazzjonijiet żgħażagħ u l-akkwist ta' ħiliet tal-wirt storiku mill-ġenerazzjoni l-ġdida;

5. biex tiġi ttrattata l-kwistjoni tat-tmexxija preparatorja għall-wirt kulturali fost l-atturi pubbliċi u privati.

L-azzjoni preparatorja se ssir matul l-2018 is-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali, li tagħmilha opportunità biex titqajjem kuxjenza usa' dwar il-kontribuzzjoni ta' djar b'wirt storiku proprjetà ta' familji għall-protezzjoni tal-wirt kulturali u l-immaniġġjar sostenibbli tiegħu.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 500 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture annual work programme index 1.10.
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara Taqsima 4.4. Il-kriterji tal-għażla tal-ispeċifikazzjonijiet tal-offerti fis-sejħa għall-offerti Nru EAC/50/2017.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 31/01/2018
Ħin lokali: 12:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 01/02/2018
Ħin lokali: 10:00
Post:

rue Joseph II 70, 1049 Brussell, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Mhux iżjed minn 2 rappreżentanti għal kull min jitfa' l-offerta jista' jattendi għall-ftuħ tal-offerti.

Għal raġunijiet organizzazzjonali u ta' sigurtà, dak li jitfa' l-offerta għandu jipprovdi l-isem sħiħ u n-numru tal-karta tal-identità jew tal-passaport tar-rappreżentanti mill-inqas 3 ijiem tax-xogħol bil-quddiem fuq:

EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu bin-numru tar-referenza tas-sejħa fil-linja tas-suġġett tal-Email tagħhom.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
30/11/2017