Storitve - 491729-2017

09/12/2017    S237    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Odprti modeli mikro podjetij za inovacije v evropskih spomeniških hišah v družinski lasti

2017/S 237-491729

Obvestilo o naročilu

Storitve

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Evropska komisija, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D — Culture and Creativity
Brussels
1049
Belgija
Kontaktna oseba: EAC Unite D2
E-naslov: EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu
Šifra NUTS: BE100

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099

Internetni naslov profila kupca: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Odprti modeli mikro podjetij za inovacije v evropskih spomeniških hišah v družinski lasti.

II.1.2)Glavna koda CPV
73210000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj ukrepa je okrepiti zmogljivost zasebnih lastnikov spomeniških hiš in jih oskrbeti z inovativnimi poslovnimi modeli.

Pripravljalni ukrep bo popisal obstoječe poslovne modele, uporabljene v spomeniških hišah v EU v družinski lasti, ter jih primerjal, določil in delil najboljše prakse in potencialne inovacije.

Prav tako bo kakovostno in količinsko opredelil ekonomsko vrednost spomeniških hiš v družinski lasti v EU ter določil njihov potencial za prispevanje k raznim politikam EU, vključno z inovacijami, socialno vključenostjo, izobraževanjem, mladinskim delom in medkulturnim dialogom. Dodana vrednost bo izhajala iz sinergij s trenutnimi ukrepi EU za kulturno dediščino (Dnevi evropske kulturne dediščine, Nagrada EU za kulturno dediščino, znak evropske dediščine).

Ukrep bo z razširjanjem in osveščanjem o evropski vrednosti dediščine prispeval tudi k ciljem Evropskega leta kulturne dediščine.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100
II.2.4)Opis javnega naročila:

Cilji so:

1. okrepiti zmogljivost zasebnih lastnikov spomeniških hiš za ohranitev in vzdrževanje teh nepremičnim in jih oskrbeti z inovativnimi poslovnimi modeli;

2. analizirati gospodarski in socialni potencial takšnih praks in zagotoviti politična priporočila;

3. poudariti pomembnost izobraževanja, usposabljanja in inovacij za vzdrževanje in podporo kulturne dediščine;

4. premostiti vprašanje prenosa znanja o kulturni dediščini na mlajše generacije in pridobitev sposobnosti o kulturni dediščini s strani nove generacije;

5. premostiti vprašanje participativne uprave za kulturno dediščino med javnimi in zasebnimi akterji.

Pripravljalni ukrep bo potekal v Evropskem letu kulturne dediščine 2018 in bo predstavljal priložnost za povečanje širše ozaveščenosti o prispevku spomeniških hiš v družinski lasti k varovanju kulturne dediščine in njenemu trajnostnemu upravljanju.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Evropska komisija, točka 1.10 letnega delovnega programa Generalnega direktorata za izobraževanje, mladino, šport in kulturo.
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glej oddelek 4.4. Merila za izbor so navedena v razpisnih specifikacijah v javnem razpisu št. EAC/50/2017.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 31/01/2018
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 01/02/2018
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

rue Joseph II 70, 1049 Bruselj, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Pri odpiranju ponudb sta lahko navzoča največ 2 zastopnika vsakega ponudnika.

Iz organizacijskih in varnostnih razlogov mora ponudnik vsaj 3 dni prej posredovati polno ime in številko osebne izkaznice ali potnega lista vsakega zastopnika na naslov:

EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu z referenčno številko javnega razpisa v zadevi e-poštnega sporočila.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Splošno sodišče
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburg
Telefon: +352 43031
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
30/11/2017