Aidake täiustada TEDi veebisaiti ja vastake lühikesele küsimustikule!

Teenused - 49183-2019

01/02/2019    S23    Euroopa Komisjon - Teenused - Hankelepingu sõlmimise teade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: Toe osutamine seoses pinnase ja maaga seotud kestliku arengu eesmärkide elluviimisega ELi tasandil

2019/S 023-049183

Hankelepingu sõlmimise teade

Hankemenetluse tulemused

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Environment
Postiaadress: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Linn: Brussels
NUTS kood: BE
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Markets Team
E-post: env-tenders@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Teave ühishanke kohta
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Toe osutamine seoses pinnase ja maaga seotud kestliku arengu eesmärkide elluviimisega ELi tasandil

Viitenumber: ENV.D.1/SER/2018/0016
II.1.2)CPV põhikood
90700000
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Lepingu üldeesmärk on abistada Euroopa Komisjoni – analüüsides ELis pinnase ja maaga seotud kestliku arengu eesmärkide (KAE) alaeesmärkide elluviimise edusamme, osutades abi kõnealusel teemal ELi tasandil konverentsi korraldamisel, pannes kokku näited headest tavadest ja pakkudes välja soovitused nende elluviimiseks.

II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.7)Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)
Maksumus käibemaksuta: 147 924.40 EUR
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00
Põhiline teostamise koht:

extra muros.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Avatud kutse pakkumusele: teenus. Ühekordne teenusleping 18 kuuks (kogueelarve 150 000 EUR).

Leping hõlmab pinnase ja maaga seotud KAE elluviimise andmete koostamist ja analüüsimist kontoris, ühenduse pidamist liikmesriikide ametiasutustega, kohapealset abi ELi tasandil konverentsi korraldamiseks Brüsselis, poliitika kujundajate jaoks oluliseimate järelduste avaldamist ja nende levitamist vähemalt kolmel üritusel. Töö tugineb KAE elluviimise kontekstis liikmesriikide ja ELi tasandil juba olemasolevatele andmetele ning töövõtja poolt iseseisvalt kogutud ja komisjoni teenistuste poolt hangitud andmetele. Töövõtjal tuleb teha eelkõige järgmist:

1) panna kokku olemasolevad andmed pinnase ja maaga seotud KAE elluviimise seisu kohta riiklikul ja Euroopa tasandil (teaduslik kirjandus, riiklikud programmid kestliku arengu kohta, aruanded KAE elluviimise kohta jne). Täiendada ja analüüsida teavet koordineerimise, näitarvude ja prioriteetide piiritlemise ning hea tava rakendamise kohta riiklikul tasandil, võttes ühendust asjakohaste riiklike ametiasutustega, eelkõige komisjoni juhendatava pinnase ekspertrühmaga;

2) komisjoni abistamine pinnase ja maaga seotud KAE elluviimise kohta ELis 2019. aasta teise poolaastasse kavandatud konverentsi korraldamisel Brüsselis. See hõlmab konverentsi ettevalmistamist, konverentsi logistika hankimist ja korraldamist, konverentsi tulemuste koondamist ja levitamist tihedas koostöös Euroopa Komisjoni teenistustega;

3) heade tavade näidete koostamine, avaldamine ja levitamine ning pinnase ja maaga seotud KAE elluviimise kohta peamiste sõnumite edastamine poliitika kujundajatele.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: pakutud metoodika kvaliteet / Osakaal: 70
Kvaliteedikriteerium - Nimi: töökorraldus ja ressursijaotus / Osakaal: 20
Kvaliteedikriteerium - Nimi: kvaliteedikontrolli meetmed / Osakaal: 10
Kulukriteerium - Nimi: hind – osakaal / Osakaal: 50/50
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

See teave avaldati varem 21.3.2018 eelteates viitega ELT S 056-123139 nimetusega „ELi tasandil pinnasega seotud kestliku arengu eesmärkide rakendamise võimaluste uuring“, mille eelarve oli 150 000 EUR. Lepingu tüüp oli uuring (ETU).

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2018/S 134-304482
IV.2.8)Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta
IV.2.9)Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 07.0202/2018/792008/SER/ENV.D.1
Nimetus:

Toe osutamine seoses pinnase ja maaga seotud kestliku arengu eesmärkide elluviimisega ELi tasandil

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah
V.2)Hankelepingu sõlmimine
V.2.1)Lepingu sõlmimise kuupäev:
24/12/2018
V.2.2)Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 1
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: jah
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Stichting Wageningen Research — Wageningen Environmental Research
Postiaadress: Droevendaalsesteeg 3
Linn: Wageningen
NUTS kood: NL
Sihtnumber: 6708 PB
Riik: Madalmaad
Töövõtja on VKE: ei
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Milieu Ltd
Postiaadress: Chaussée de Charleroi 112
Linn: Brussels
NUTS kood: BE1
Sihtnumber: 1060
Riik: Belgia
Töövõtja on VKE: jah
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Stichting Deltares
Postiaadress: Boussinnesqweg 1
Linn: Delft
NUTS kood: NL
Sihtnumber: 2629 HV
Riik: Madalmaad
Töövõtja on VKE: ei
V.2.4)Teave lepingu/osa maksumuse kohta (käibemaksuta)
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 150 000.00 EUR
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 147 924.40 EUR
V.2.5)Teave allhangete kohta

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:

Kooskõlas määruse (EL, Euratom) 2018/1046 liidu üldeelarvele kehtivate finantseeskirjade kohta I lisa punkti 11.1 punktiga e, uute teenuste või ehitustööde puhul, mis seisnevad sellisele ettevõtjale usaldatud samalaadsete teenuste või ehitustööde kordamises, kellega sama avaliku sektori hankija on algse lepingu sõlminud, kui kõnealused teenused või ehitustööd vastavad algse lepingu kohasele põhiprojektile ja algne leping on sõlmitud hanketeate avaldamise järel, kui punktis 11.4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxemburg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 43032100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1) nimetatud avaliku sektori hankijale.

Juhul kui kogetakse haldusomavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Nimetatud kaebuse esitamine ei too kaasa vaidlustuste esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Punktis VI.4.1) nimetatud asutusele võib apellatsioone esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
22/01/2019