Paslaugos - 49183-2019

01/02/2019    S23

Belgija-Briuselis: Paramos teikimas įgyvendinant su dirvožemiu ir žeme susijusius darnaus vystymosi tikslus ES lygiu

2019/S 023-049183

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Directorate-General for Environment
Adresas: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Markets Team
El. paštas: env-tenders@ec.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Paramos teikimas įgyvendinant su dirvožemiu ir žeme susijusius darnaus vystymosi tikslus ES lygiu

Nuorodos numeris: ENV.D.1/SER/2018/0016
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90700000 Aplinkosauginės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Bendras sutarties tikslas – padėti Europos Komisijai analizuojant darnaus vystymosi tikslų (Sustainable Development Goals, SDGs), susijusių su dirvožemiu ir žeme ES, įgyvendinimo pažangą, teikiant paramą ES lygiu organizuojant konferenciją šia tema, kaupiant gerosios praktikos pavyzdžius ir teikiant įgyvendinimo rekomendacijas.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 147 924.40 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 00 Not specified
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Extra Muros

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Atviras konkursas: paslauga. Viena 18 mėnesių trukmės sutartis, bendras biudžetas – 150 000 EUR.

Pagal sutartį numatytas informacijos kaupimas ir analizė apie su dirvožemiu ir žeme susijusių darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą, ryšių palaikymas su valstybių narių valdžios institucijomis, pagalba vietoje organizuojant ES lygio konferenciją Briuselyje, pagrindinių rezultatų publikavimas politiką formuojantiems objektams ir platinimas bent 3 renginiuose. Reikės dirbti su jau turima informacija apie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą valstybėse narėse ES lygiu ir su rangovo savarankiškai surinkta informacija, kurią pateiks Komisijos tarnybos. Ypač rangovas turės:

1) kaupti esamą informaciją apie su dirvožemiu ir žeme susijusių darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą nacionaliniu ir Europos lygiu (mokslinė literatūra, nacionaliniai darnaus vystymosi planai, darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ataskaitos ir kt.). Užbaigti ir analizuoti informaciją apie koordinavimą, rodiklių, prioritetų nurodymą, įgyvendinimą ir gerąją praktiką nacionaliniu lygiu, palaikydamas ryšį su atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis, ypač Komisijos dirvožemio ekspertų grupe;

2) teikti paramą Komisijai organizuojant konferenciją apie su dirvožemiu ir žeme susijusių darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą Europos Sąjungoje; konferencija suplanuota antroje 2019 m. pusėje Briuselyje. Tai apims pasirengimą konferencijai, konferencijos logistikos paslaugų teikimą ir valdymą, išvadų sudarymą ir platinimą artimai bendradarbiaujant su Europos Komisijos tarnybomis;

3) gerosios praktikos pavyzdžių ir pagrindinių pranešimų sudarymas, publikavimas ir platinimas politiką formuojantiems subjektams apie su dirvožemiu ir žeme susijusių darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Siūlomos metodikos kokybė / Lyginamasis svoris: 70
Kokybės kriterijus - Vardas: Darbo organizavimas ir išteklių paskirstymas / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Kokybės kontrolės priemonės / Lyginamasis svoris: 10
Sąnaudos - Vardas: Kaina – lyginamoji vertė / Lyginamasis svoris: 50/50
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Anksčiau skelbta 21.3.2018 išankstiniame informaciniame skelbime OL S 056-123139 pavadinimu „Su dirvožemiu susijusių darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ES lygiu tyrimas“ (suma – 150 000 EUR). Sutarties rūšis – ETU.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 134-304482
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 07.0202/2018/792008/SER/ENV.D.1
Pavadinimas:

Paramos teikimas įgyvendinant su dirvožemiu ir žeme susijusius darnaus vystymosi tikslus ES lygiu

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
24/12/2018
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Stichting Wageningen Research — Wageningen Environmental Research
Adresas: Droevendaalsesteeg 3
Miestas: Wageningen
NUTS kodas: NL NEDERLAND
Pašto kodas: 6708 PB
Šalis: Nyderlandai
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Milieu Ltd
Adresas: Chaussée de Charleroi 112
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pašto kodas: 1060
Šalis: Belgija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Stichting Deltares
Adresas: Boussinnesqweg 1
Miestas: Delft
NUTS kodas: NL NEDERLAND
Pašto kodas: 2629 HV
Šalis: Nyderlandai
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 150 000.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 147 924.40 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių priedo 11 straipsnio 1 punkto e dalimi, jei perkamos naujos paslaugos ar darbai, kuriais kartojamos panašios paslaugos ar darbai, pavesti ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam ta pati perkančioji organizacija skyrė pradinę sutartį, jei tos paslaugos ar darbai atitinka pagrindinį projektą, dėl kurio, paskelbus skelbimą apie pirkimą, buvo skirta pradinė sutartis, laikantis 11.4 punkte nustatytų sąlygų.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxemburg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 43032100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Galite pateikti bet kokias pastabas dėl sutarties skyrimo procedūros I.1) dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai.

Jeigu manote, kad buvo blogai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per 2 metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas skundas (žr. http://www.ombudsman.europa.eu). Dėl tokio skundo nebus sustabdytas apeliacijų teikimo laikotarpis ar pradėtas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

Per 2 mėnesius nuo sprendimo paskirti sutartį galima pateikti apeliaciją VI.4.1) punkte nurodytai institucijai.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22/01/2019