Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 49191-2023

25/01/2023    S18

Polen-Warschau: Elektrizität

2023/S 018-049191

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Żelazna 59A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-848
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Daniel Twardzik
E-Mail: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl
Telefon: +48 327774994
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.wody.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa Osoba Prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Referenznummer der Bekanntmachung: GL.ROZ.2810.114.2022.DT
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000 Elektrizität
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Gliwicach w 2022 r. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

a) Część I: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Gliwicach OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar jeleniogórski, legnicki, opolski, wałbrzyski i wrocławski;

b) Część II: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Gliwicach OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar bielski, będziński, częstochowski, krakowski i tarnowski

c) Część III: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Gliwicach OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar gliwicki

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 517 275.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Gliwicach OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar jeleniog, legnic, opol, wałb, wroclawski

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
65310000 Stromversorgung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lokalizacja punktów poboru energii, dane techniczne i całkowite, szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zawarte są w Załączniku nr 2a do SWZ tj. wykaz punktów PPE oraz w załączniku nr 1 do SWZ tj. wzór umowy Zapotrzebowanie na energię elektryczną zostało określone na podstawie zużycia energii elektrycznej w latach 2021/2022 z uwzględnieniem obowiązujących taryf oraz stawek i ma jedynie charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ewentualnemu Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji umowy zawiera SWZ wraz z załącznikami, w tym w szczególności projekt umowy.

4.18 Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie 3 613 820,00 zł w tym:

Zamówienie podstawowe (80%)

- dla części nr 1 – 1 189 463,04 zł

- dla części nr 2 – 134 227,60 zł

- dla części nr 3 – 2 290 129,36 zł

Prawo opcji (20%)

- dla części nr 1 – 297 365,76 zł

- dla części nr 2 – 33 556,90 zł

- dla części nr 3 – 572 532,34 zł

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach umowy o kolejne 20% wartości netto umowy zawartej w par. 9 ust. 8. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE. Rozliczenie zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych PPE i dodatkowych punktów odbioru będzie się odbywać odpowiednio do podstawowej części zamówienia i według tej samej stawki rozliczeniowej. Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej stanowiące zamówienie podstawowe. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do dnia 31.12.2023 r.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Gliwicach OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar biels, będziń, częstochow, krak, tarnowski

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
65310000 Stromversorgung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lokalizacja punktów poboru energii, dane techniczne i całkowite, szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zawarte są w Załączniku nr 2b do SWZ tj. wykaz punktów PPE oraz w załączniku nr 1 do SWZ tj. wzór umowy Zapotrzebowanie na energię elektryczną zostało określone na podstawie zużycia energii elektrycznej w latach 2021/2022 z uwzględnieniem obowiązujących taryf oraz stawek i ma jedynie charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ewentualnemu Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji umowy zawiera SWZ wraz z załącznikami, w tym w szczególności projekt umowy.

4.18 Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie 3 613 820,00 zł w tym:

Zamówienie podstawowe (80%)

- dla części nr 1 – 1 189 463,04 zł

- dla części nr 2 – 134 227,60 zł

- dla części nr 3 – 2 290 129,36 zł

Prawo opcji (20%)

- dla części nr 1 – 297 365,76 zł

- dla części nr 2 – 33 556,90 zł

- dla części nr 3 – 572 532,34 zł

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach umowy o kolejne 20% wartości netto umowy zawartej w par. 9 ust. 8. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE. Rozliczenie zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych PPE i dodatkowych punktów odbioru będzie się odbywać odpowiednio do podstawowej części zamówienia i według tej samej stawki rozliczeniowej. Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej stanowiące zamówienie podstawowe. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do dnia 31.12.2023 r.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Gliwicach OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar gliwicki

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
65310000 Stromversorgung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lokalizacja punktów poboru energii, dane techniczne i całkowite, szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zawarte są w Załączniku nr 2c do SWZ tj. wykaz punktów PPE oraz w załączniku nr 1 do SWZ tj. wzór umowy Zapotrzebowanie na energię elektryczną zostało określone na podstawie zużycia energii elektrycznej w latach 2021/2022 z uwzględnieniem obowiązujących taryf oraz stawek i ma jedynie charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ewentualnemu Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji umowy zawiera SWZ wraz z załącznikami, w tym w szczególności projekt umowy.

4.18 Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie 3 613 820,00 zł w tym:

Zamówienie podstawowe (80%)

- dla części nr 1 – 1 189 463,04 zł

- dla części nr 2 – 134 227,60 zł

- dla części nr 3 – 2 290 129,36 zł

Prawo opcji (20%)

- dla części nr 1 – 297 365,76 zł

- dla części nr 2 – 33 556,90 zł

- dla części nr 3 – 572 532,34 zł

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach umowy o kolejne 20% wartości netto umowy zawartej w par. 9 ust. 8. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE. Rozliczenie zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych PPE i dodatkowych punktów odbioru będzie się odbywać odpowiednio do podstawowej części zamówienia i według tej samej stawki rozliczeniowej. Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej stanowiące zamówienie podstawowe. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do dnia 31.12.2023 r.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 219-629754
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Gliwicach OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar jeleniog, legnic, opol, wałb, wroclawski

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Gliwicach OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar biels, będziń, częstochow, krak, tarnowski

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Gliwicach OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar gliwicki

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 6312241337
Ort: Gliwice
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 44-100
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 290 129.36 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 277 865.91 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp,:

1. „Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

6. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a. nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo,

b. opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

7. Więcej informacji o o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy oraz innym podmiotom zostały zawarte w rozdziale 19 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505–590 ustawy Pzp).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023