Palvelut - 492343-2018

08/11/2018    S215    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Kotka: Kiinteistöpalvelut

2018/S 215-492343

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Kotkan Asunnot Oy
0159932-6
c/o Hankinta Taitoa Tornatorintie 3
Kotka
48100
Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@taitoa.fi
NUTS-koodi: FI1C4

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.taitoa.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/taitoa
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/taitoa?id=200408&tpk=daecc80b-85ae-46c8-ae6f-0165d5fd5d58
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Kotkan kaupungin 100 % omistama osakeyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut Kotkan kaupungin eri kaupunginosissa

Viitenumero: 200408
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
70000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kotkan Asunnot Oy pyytää tarjousta Kotkan kaupungin alueella omistamiensa asuintalojen kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujen tuottamisesta. Kotkan Asunnot Oy omistaa yli 130 asuinrakennusta, joissa on yhteensä noin 2 650 asuntoa.

Tässä kilpailuksessa kiinteistömassa on jaettu alueellisesti kolmeen (3) osa-alueeseen:

– Alue 1: Kotkansaari ja lähisaaret (noin 35 taloa ja 819 asuntoa),

– Alue 2: Länsikotka (noin 48 taloa ja 833 asuntoa),

– Alue 3: Itäkotka (noin 49 taloa ja 954 asuntoa).

Tarjouksen voi tehdä 1–3 osa-alueesta. Valituksi voi tulla enintään kahteen (2) osa-alueeseen. Tarjouksessa tulee antaa kaikista osa-alueen kohteista kiinteä kuukausihinta, joka sisältää siivouksen kiinteistönhoidon sekä pyydetyt yksikköhinnat ja laskennalliset työajat.

Tarjouksen jättämisen edellytys on kohteisiin tutustuminen. Lisätietoa kohdassa Kuvaus hankinnasta. Sopimus alkaa 1.5.2019 ja se on voimassa toistaiseksi, vähintään kolme (3) vuotta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Alue 1: Kotkansaari ja lähisaaret (noin 35 taloa ja 819 asuntoa)

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
70000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C4
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouksen jättämisen edellytys on kohteiden pakollinen tutustuminen, joka järjestetään tarjoajille. Kohteiden yhteisnäytöt pidetään seuraavasti:

– Alue 1: tiistaina 27.11.2018 klo 9:00, aloitus kohteesta Gutzeitintie 8 (Kotkansaari, Hovinsaari, Paimenportti, Hirssaari);

– Alue 2: keskiviikkona 28.11.2018 klo 9:00, aloitus kohteesta Ututie 9 (Länsikotka: Karhuvuori, Mussalo, Lankila, Metsola),

– Alue 3: torstaina 29.11.2018 klo 9:00, aloitus kohteesta Lennartinraitti 4 (Itäkotka:Karhulan alue, Sunila, Suulisniemi, Ristinkallio, Saksala).

Kierrokset alkavat joka päivä klo 9:00, lounastauko klo 12:00–13:00, jonka jälkeen kierros jatkuu tarpeen mukaan klo 16:00 saakka. Kohteisiin tutustumisen kiinteistökierrokselle on ilmoittauduttava 23.11. 2018 klo 15:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kotkanasunnot@kotka.fi.

Tarjoajan tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi, ei kohteiden esittelytilaisuuksissa vastata tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin, vaan kysymykset esitetään ja niihin vastataan Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta, jolloin kaikki tarjouspyyntöön tutustuneet yritykset saavat kaikkiin esitettyihin kysymyksiin vastaukset. Lisätietokysymykset on lähetettävä 02.01.2019 klo 12:00 mennessä.

Tarjoajan tulee ilmoittaa näyttökierron yhteydessä piirustuksista huomaamansa poikkeavat tilat. Tilojen määrät ja nimikkeet voivat poiketa pohjapiirustuksissa ilmoitetuista tiedoista. Tarjous laaditaan tilan todellisen käyttötarkoituksen mukaan.

Kohteiden tarkastus:

Ennen sopimuskauden alkua kiinteistöissä tehdään valitun palveluntuottajan ja tilaajan toimesta tarkastuskierros, jossa määritellään siivouksen ja kiinteistönhoidon piiriin kuuluvien kohteiden sen hetkinen taso.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/05/2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Alue 2: Länsikotka (noin 48 taloa ja 833 asuntoa)

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
70000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C4
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ks. kuvaus osasta 1.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/05/2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Alue 3: Itäkotka (noin 49 taloa ja 954 asuntoa)

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
70000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C4
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Katso kuvaus osasta 1.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/05/2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/01/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 01/05/2019
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 17/01/2019
Paikallinen aika: 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
07/11/2018