Spletišče TED je od 2. novembra 2022 združljivo z e-obrazci. Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč.

Storitve - 492513-2021

29/09/2021    S189

Slovenija-Velenje: Storitve arhitekturnega projektiranja

2021/S 189-492513

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5057167000
Poštni naslov: Kidričeva cesta 23
Kraj: Velenje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3320
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Dejan Klemenc, Dejanu Klemenc
E-naslov: dejan.klemenc@domvelenje.si
Telefon: +386 89706513
Telefaks: +386 89706513
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.domvelenje.si/dvo/
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in prizidavo Doma za varstvo odraslih Velenje

Referenčna številka dokumenta: JN-4556
II.1.2)Glavna koda CPV
71220000 Storitve arhitekturnega projektiranja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije faza PZI za rekonstrukcijo in prizidavo Doma za varstvo odraslih Velenje in zajema:

- projekt za izvedbo, s popisom gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter projektantsko oceno (PZI) in navodilom za izvedbo faznosti gradnje,

- projektantski nadzor, ki vključuje tudi sodelovanje pri tehničnem pregledu/ih.

Rok za izdelavo projektne dokumentacije faza PZI je 80 dni od sklenitve pogodbe.

Predviden termin za izvedbo projektantskega nadzora je od januarja 2022 do junija 2023.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 237 900.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71220000 Storitve arhitekturnega projektiranja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

JN-4556

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: 1 REFENECA / Ponder: 5
Merilo kakovosti - Ime: 2 REFERENCI ALI VEČ / Ponder: 5
Merilo stroškov - Ime: Skupna ponujena cena / Ponder: 90
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Evropski sklad za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.3. prednostne naložbe: »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom ...

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2021/S 134-356981
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
22/09/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje
Nacionalna identifikacijska številka: 5075742000
Poštni naslov: Kidričeva ulica 9A
Kraj: Nova Gorica
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 5000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 220 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 237 900.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE
Poštni naslov: Kidričeva cesta 23
Kraj: Velenje
Poštna številka: 3320
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
24/09/2021