Services - 492554-2021

29/09/2021    S189

Poland-Wrocław: Exhibition, fair and congress organisation services

2021/S 189-492554

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 186-483017)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Stadion Wrocław Sp. z o.o.
Postal address: Al. Śląska 1
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 54-118
Country: Poland
E-mail: anita.fornalczyk-rozanska@stadionwroclaw.pl
Telephone: +48 717768000
Fax: +48 717768001
Internet address(es):
Main address: https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl
Address of the buyer profile: https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz uruchomienie wystawy stałej Muzeum Śląska Wrocław, wraz ze Sport Barem, na terenie Stadionu Wrocław

Reference number: STADION WROCŁAW – 9/PN/2021
II.1.2)Main CPV code
79950000 Exhibition, fair and congress organisation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) zaprojektowanie i wykonanie prac adaptacyjnych: budowlanych i instalacyjnych niezbędnych dla utworzenia i udostępnienia ekspozycji stałej Muzeum Śląska Wrocław oraz baru wraz z zapleczem gastronomicznym,

2) zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz uruchomienie wystawy stałej w Muzeum Śląska Wrocław,

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym również instrukcji użytkowania i konserwacji,

4) przeszkolenie personelu Zamawiającego (minimum 4 osoby) z obsługi i konserwacji całości wystawy (8 godzin szkolenia)

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do sprawowania nadzoru autorskiego.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/09/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 186-483017

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 14

Read:

Okres w miesiącach: 12

VII.2)Other additional information: