Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 492583-2017

09/12/2017    S237

Magyarország-Budapest: Hirdetési kampánnyal kapcsolatos szolgáltatások

2017/S 237-492583

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK22423
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsabokorszki Ágnes
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 17956366
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nkoh.kormany.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti kormányzati kommunikációs feladatok ellátása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Határozott időtartamra szóló vállalkozási keretszerződés kreatív és tartalomfejlesztési, médiaügynökségi, PR és online szolgáltatási feladatok ellátása tárgyban európai uniós (GINOP-1.3.5-15-2015-000.

II.1.2)Fő CPV-kód
79341400 Hirdetési kampánnyal kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Határozott időtartamra szóló vállalkozási keretszerződés kreatív és tartalomfejlesztési, médiaügynökségi, PR és online szolgáltatási feladatok ellátása tárgyban európai uniós (GINOP-1.3.5-15-2015-000.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 952 578 353.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
92112000 Mozifilm- és videofilmgyártással kapcsolatos szolgáltatások
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

1027 Budapest, Kacsa u. 15–23. További teljesítési helyek: a Műszaki leírásban szereplő célországok, valamint nyertes ajánlattevő székhelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. Kreatív és tartalomfejlesztési feladatok elvégzése:

1.1. Külföldi és belföldi kampányokhoz kapcsolódó átfogó kommunikációs és kreatív stratégia kidolgozása és megvalósítása;

1.2. A Megrendelő bel- és külföldön egyaránt érvényes, egységes arculatú megjelenésének (Magyarország mint turisztikai márka) megalkotása.

1.3. A kampányokhoz kapcsolódó médiamegjelenések kreatív anyagainak és tartalmainak tervezése, elkészítése, gyártása, leadása (Imázsfilm Piacspecifikus stratégiai termékhirdetések Piacspecifikus niche termékhirdetések). A nyertes Ajánlattevőnek az egyes termékkampányok esetében az alábbi a projektben kiemelt országcsoportokban, zárójelben kiemelt célországokban szükséges az adott ország nyelvén kreatív anyagokat készítenie:

— Szomszédos és közeli országok (Lengyelország és Románia),

— Német nyelvű országok (Ausztria és Németország),

— Észak-Európa és Egyesült Királyság (Egyesült Királyság).

— Latin nyelvű és BENELUX országok (Franciaország és Hollandia),

— Oroszország és FÁK-országok (nincs kiemelt ország).

— Arab-öböl menti országok (nincs kiemelt ország).

— Egyéb, a pályázati kiírásban szereplő országok (Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Kína).

A fenti országok mellett az egyes országcsoportok szintjén további kampányok kerülhetnek megvalósításra

2. Médiaügynökségi, PR és online szolgáltatási feladatok elvégzése:

A GINOP 1.3.5. 15.

Számú, „Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program” című projektben meghatározott.

Országcsoportok, és ezen belül kijelölt kiemelt célpiacok (Lengyelország, Románia, Ausztria, Németország, Egyesült Királyság,

Franciaország, Hollandia, Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Kína) vonatkozásában elvárt feladat:

— médiastratégia alkotás,

— médiatervezés és vásárlás.

A médiakampányok utóértékelése,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások ellátása,

— Egyéb kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása az alábbiak szerint: PR feladatok ellátása, Közösségi média feladatok.

Ellátása, Egyéb eseti jellegű feladatok ellátása.

A részletes műszaki leírást és feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat minősége / Súlyszám: 720
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: Fiatal munkavállalók alkalmazása / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 800
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP1.3.515201500001 Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző projekt
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 104-207721
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

„Határozott időtartamra szóló vállalkozási keretszerződés kreatív és tartalomfejlesztési, médiaügynökségi, PR és online szolgáltatási feladatok ellátása tárgyban európai uniós (GINOP-1.3.5-15-2015-000.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/11/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Közös Ajánlattevő 1.)
Postai cím: Nagyenyed utca 16. fszt. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Közös Ajánlattevő 2.)
Postai cím: Nagyenyed utca 16. fszt. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MEC Hungary Médiaügynükség Kft. (Közös Ajánlattevő 3.)
Postai cím: Alkotás utca 53. B. ép. III. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 952 578 353.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 952 578 353.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

I. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Mindshare Médiaügynökség Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 53/B); adószám: 12644449-2-43.

Érvénytelenség indoka: A Kbt. 53. § (8) bekezdése értelmében az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza. A Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlati felhívás IV.2.6) és VI.3) pont 8. alpontja alapján 60 nap. Az ajánlattételi határidő 2017. július 21. napján 11 óra 00 perckor járt le. Ajánlattevő ajánlatát 2017. augusztus 9. napján 09 óra 09. perckor, azaz az ajánlattételi határidő lejártát követően megküldött fax üzenetével vonta vissza, melyre figyelemmel megsértette az ajánlati kötöttséget. Mindezekre figyelemmel Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (6) bekezdés a) illetve a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

II. Közös ajánlattevők adószámai:

New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Közös Ajánlattevő 1.) adószám: 24670827-2-43.

Lounge Design Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Közös Ajánlattevő 2.) adószám: 22715544-2-43.

MEC Hungary Médiaügynükség Kft. (Közös Ajánlattevő 3.)adószám: 12158485-2-44.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/12/2017