Palvelut - 492773-2018

08/11/2018    S215    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Oulu: Työterveyshuollon palvelut

2018/S 215-492773

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
2454638-2
Nuottasaarentie 5
Oulu
90400
Suomi
Yhteyshenkilö: Sanni Kyllönen
Puhelin: +358 401866553
Sähköpostiosoite: hankintapalvelut@monetra.fi
NUTS-koodi: FI1D9

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.monetra.fi/palvelut/hankintapalvelut/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/ouka
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=203347&tpk=bf356865-1f9d-40fe-a9ed-28c659c29e91
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Työterveys Virta Oy:n henkilöstön työterveyspalvelut

Viitenumero: Monetra E11/2018
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85147000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Monetra Oulu Oy hankintapalvelut pyytää tarjoustanne asiakkaalleen Työterveys Virta Oy:lle (jäljempänä myös tilaaja) henkilöstönsä työterveyspalveluhankinnassa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kyseessä on hankintalain (1397/2016) 12. luvun tarkoittama, hankintalain liitteen E 1 – 4 kohdan mukainen kynnysarvon alittava sosiaali- ja terveyspalvelun hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-ilmoituskanavassa ja Tarjouspalvelu.fi-palvelussa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D9
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Työterveyshuolto on Suomessa lain määrittelemä palvelu, jonka työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työntekijöilleen. Työterveys Virta Oy:n henkilöstölleen järjestämät työterveyspalvelut sisältävät ennaltaehkäisevän työterveyshuollon, työhyvinvointityön palvelut sekä yleislääkäritasoisen työterveyspainotteisen sairaanhoidon sovittuine erikoislääkärikonsultaatio- ja erityistutkimusmahdollisuuksineen. Työterveydessä Työterveys Virta Oy:n työntekijöitä tulee palvella työterveyshuollon ammattihenkilöt (työterveyslääkärit, työterveyshoitajat) ja työterveyshuollon asiantuntijat (työterveyspsykologit, työfysioterapeutit, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitajat ja ammatillisen kuntoutuksen/ammatinvalinnan neuvoja). Työnantaja ja työterveyshuolto sopivat myös etäpalveluiden käytöstä, joita käytetään silloin, kun se on tarkoituksenmukaista ja sillä on asiakkaan suostumus sosiaali- ja terveysministeriön, Työterveyslaitoksen ja Kelan yhteistyössä laatimaan ohjeen mukaisesti.

II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 350 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 01/01/2019
päättymispäivä: 31/12/2020
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Mahdolliset optiokaudet ajoille 1.1.2021–31.12.2021 sekä 1.1.2022–31.12.2022. Mahdollisesta option käytöstä päättää tilaaja käytyjen neuvottelujen perusteella ja sen käytöstä ilmoitetaan mahdollisimman pian neuvottelujen jälkeen.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 28/11/2018
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
07/11/2018