Supplies - 492936-2020

19/10/2020    S203

Poland-Bolesławiec: Medical consumables

2020/S 203-492936

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
National registration number: 000310338
Postal address: ul. Jeleniogórska 4
Town: Bolesławiec
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Postal code: 59-700
Country: Poland
Contact person: Łukasz Klimowski
E-mail: lklimowski@zozbol.eu
Telephone: +48 757380225
Fax: +48 757380013
Internet address(es):
Main address: www.zozbol.eu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.zozbol.eu
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.zozbol.eu
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych z podziałem na 27 zadania dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

Reference number: 10/opatrunki i rękawice/20
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i rękawic. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy – załącznik nr 2.1–2.27 do SIWZ.

3.4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia lub dane zadanie/zadania w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty na całość zamówienia lub na dane zadanie/zadania wszystkie oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba zadań 27. Za ofertę częściową Zamawiający uzna ofertę złożoną na wszystkie pozycje w danym zadaniu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pojedyncze pozycje. Parametry opisane w formularzu cenowym – załącznik nr 2.1–2.27 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno- użytkowe stanowią wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 093 378.31 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1 – gaza hemostatyczna

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Gaza hemostatyczna

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 641.85 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Gaza hemostatyczna

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2 – rękawy opatrunkowe i opatrunkowe siatkowe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawy opatrunkowe i opatrunkowe siatkowe

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 30 349.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Rękawy opatrunkowe i opatrunkowe siatkowe

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 3 – gaza bawełniana

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Gaza bawełniana

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 21 066.65 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Gaza bawełniana

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 4 – kompresy z gazy i serwety operacyjne

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Kompresy z gazy i serwety operacyjne

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 144 171.50 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kompresy z gazy i serwety operacyjne

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 5 – opaski z dzianiny wiskozowej i elastyczne

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Opaski z dzianiny wiskozowej i elastyczne

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 25 555.75 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Opaski z dzianiny wiskozowej i elastyczne

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 6 – opaski gipsowe

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Opaski gipsowe

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 19 813.20 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Opaski gipsowe

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 7 – pielucho-majtki, podpaski, wata celulozowa, wata bawełniana

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Pielucho-majtki, podpaski, wata celulozowa, wata bawełniana

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 299.53 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pielucho-majtki, podpaski, wata celulozowa, wata bawełniana

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 8 – gąbki żelatynowe

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Gąbki żelatynowe

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 074.50 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Gąbki żelatynowe

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 9 – kolagenowy flis hemostatyczny

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Kolagenowy flis hemostatyczny

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 686.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kolagenowy flis hemostatyczny

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 10 – opatrunki parafinowe z gazy bawełnianej

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Opatrunki parafinowe z gazy bawełnianej

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 277.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Opatrunki parafinowe z gazy bawełnianej

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 11 – opatrunki parafinowe jałowe

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Opatrunki parafinowe jałowe

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 503.60 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Opatrunki parafinowe jałowe

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 12 – opatrunki do tamponady nosa

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Opatrunki do tamponady nosa

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 972.40 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Opatrunki do tamponady nosa

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 13 – opatrunki hydrowłókniste, hydrokoloidowe, alginianowe

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Opatrunki hydrowłókniste, hydrokoloidowe, alginianowe

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 881.50 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Opatrunki hydrowłókniste, hydrokoloidowe, alginianowe

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 14 – pasta i żel hydrokoloidowy sterylny

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Pasta i żel hydrokoloidowy sterylny

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 938.60 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pasta i żel hydrokoloidowy sterylny

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 15 – opatrunki przeźroczyste i włókninowe, przylepce i podkłady

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Opatrunki przeźroczyste i włókninowe, przylepce i podkłady

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 52 383.10 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Opatrunki przeźroczyste i włókninowe, przylepce i podkłady

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 16 – opatrunki jałowe antybakteryjne

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Opatrunki jałowe antybakteryjne

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 766.30 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Opatrunki jałowe antybakteryjne

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 17 – rękawice chirurgiczne i diagnostyczne

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne i diagnostyczne

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 316 726.50 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Rękawice chirurgiczne i diagnostyczne

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 18 – barierowy płyn do skóry

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Barierowy płyn do skóry

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 22 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Barierowy płyn do skóry

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 19 – opatrunki z pianki poliuretanowej, z jonami srebra

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Opatrunki z pianki poliuretanowej, z jonami srebra

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 119 498.50 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Opatrunki z pianki poliuretanowej, z jonami srebra

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 20 – podkłady podgipsowe

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Podkłady podgipsowe

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 317.70 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Podkłady podgipsowe

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 21 – opatrunki hydrożelowe

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Opatrunki hydrożelowe

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 998.80 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Opatrunki hydrożelowe

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 22 – przylepiec z klejem silikonowym

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przylepiec z klejem silikonowym

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 900.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Przylepiec z klejem silikonowym

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 23 – chusty trójkątne i osłonka lateksowe

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Chusty trójkątne i osłonka lateksowe

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 365.45 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Chusty trójkątne i osłonka lateksowe

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 24 – tupfery niejałowe

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Tupfery niejałowe

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 286.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Tupfery niejałowe

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 25 – opatrunki oczyszczające

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Opatrunki oczyszczające

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 62 436.88 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Opatrunki oczyszczające

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 26 – zestawy opatrunkowe i jednorazowe zbiorniki z żelem

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Zestawy opatrunkowe i jednorazowe zbiorniki z żelem

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 468.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zestawy opatrunkowe i jednorazowe zbiorniki z żelem

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 27 – rękawice nitrylowe

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, apteka szpitalna, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice nitrylowe

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 210 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Rękawice nitrylowe

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie dokonuje określenia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie dokonuje określenia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie dokonuje określenia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2020
Local time: 10:30
Place:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, POLSKA (budynek administracji, I piętro, Sekcja zamówień publicznych, pokój nr 13)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

2021 rok

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z działem VI Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący wysyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

c) wobec czynności innych niż określone w ppkt a i b, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/10/2020