Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 493169-2019

TINázovBelgicko-Brusel: Zmluva o poskytnutí štúdie týkajúcej sa „Umelej inteligencie pre energetické a environmentálne technológie (ARTENET)“
NDČíslo zverejnenia oznámenia493169-2019
PDDátum uverejnenia21/10/2019
OJČíslo vydania série S úradného vestníka203
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska obranná agentúra
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚAgentúry
DSDokument bol zaslaný14/10/2019
DTLehota na predloženie05/12/2019
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)79314000 - Štúdie realizovateľnosti
RCMiesto plnenia (NUTS)BE
IAInternetová adresa (URL)http://www.eda.europa.eu
DIPrávny základNariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046