Roboty budowlane - 493465-2019

TITytułPolska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg
NDNr dokumentu493465-2019
PDData publikacji21/10/2019
OJDz.U. S203
TWMiejscowośćBIAŁYSTOK
AUNazwa instytucjiMiasto Białystok (PL343)
OLJęzyk oryginałuPL
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany16/10/2019
DTTermin15/01/2020
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45233210 - Roboty w zakresie nawierzchni autostrad
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
RCKod NUTSPL841
IAAdres internetowy (URL)www.bip.bialystok.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE