Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 49352-2023

25/01/2023    S18

Polen-Warschau: Unterstützende Leistungen im Tief- und Hochbau

2023/S 018-049352

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postanschrift: ul. Żelazna 59A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-848
Land: Polen
E-Mail: krzysztof.madej@wody.gov.pl
Telefon: +48 126284254
Fax: +48 126284241
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.wodypolskie.bip.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Kraków - Etap II

Referenznummer der Bekanntmachung: KR.ROZ.2810.182.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71311100 Unterstützende Leistungen im Tief- und Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych na rzekach będących w administracji Zarządu Zlewni Kraków, Nadzór Wodny Kraków

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 735 549.64 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 8 - Utrzymanie potoku Młynka km 0+000-1+100

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71311100 Unterstützende Leistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Hauptort der Ausführung:

Teren NW Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Celem prac utrzymaniowych na potoku Młynka jest wykoszenie skarp potoku, wycięcie krzaków i zagajników udrożnienie i usunięcie zatorów, uzupełnienie ubytków w skarpach, usunięcie nawisów, oczyszczenie przepustów, lokalne zasypanie wyrw, naprawa opasek z kiszek faszynowych.

Przedmiotowy potok wymaga zaplanowanych zabiegów z uwagi na bujnie rozwijającą się w okresie wegetacyjnym roślinność na skarpach potoku oraz zatory w dnie potoku. Mocno zarośnięte koryto wpływa na zawężenie przekroju koryta oraz uniemożliwia swobodny przepływ wody.

Zakres prac:

- Ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów gęstych twardych ze skarp: 3732 m2,

- Wygrabienie wykoszonych porostów gęstych twardych ze skarp: 3732 m2,

- Ręczne ścinanie odrostów krzaków, średniej gęstości wraz z zagospodarowaniem we własnym

zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami: 0,25 ha,

- Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie

zgodnie z obowiązującymi przepisami: 0,3 ha,

- Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, z wywiezieniem

z zagospodarowaniem we własnym zakresie: 2500 m2

- Usunięcie zatorów i przetamowań utrudniających swobodny przepływ wód w korycie rzeki,

wykonanie z brzegu (gałęzie, konary, śmieci, naniesione elementy umocnień, cegły): 1054 m,

- Uzupełnienie ubytków w skarpach ziemią, usunięcie nawisów utrudniających swobodny przepływ

wód w korycie, roboty ziemne w gruncie wykonywane na odkład wraz z wbudowaniem w ubytki

koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,40m3, wykonanie z brzegu: 454,5 m3,

- Oczyszczenie przepustów ramowych 2,0x2,0m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3

wysokości: 34 m,

- Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,80m z namułu o głębokości zamulenia przewodu

do 1/3 wysokości średnicy: 12m,

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem

urobku samochodami samowyładowczym - Zakup i dowóz ziemi w miejsce zasypania wyrwy na

odległość do 5 km : 175 m3,

- Zasypanie poprzez zabudowę biologiczną wyrwy - faszynada na rzekach nizinnych z dostarczeniem

ziemi z lądu : 175 m3,

- Naprawa opasek z kiszek faszynowych o średnicy 20cm: 515 m

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 11 - Potok Bolechówka km 0+000–1+250 – prace utrzymaniowe

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71311100 Unterstützende Leistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Hauptort der Ausführung:

Teren NW Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Celem prac utrzymaniowych na potoku Bolechówka jest wykoszenie skarp potoku, wycięcie krzaków i zagajników udrożnienie i usunięcie zatorów, uzupełnienie ubytków w skarpach, usunięcie nawisów oczyszczenie przepustów, naprawa opasek z kiszek faszynowych, uzupełnienie bruku z kamienia naturalnego.

Przedmiotowy potok wymaga zaplanowanych zabiegów z uwagi na bujnie rozwijającą się w okresie wegetacyjnym roślinność na skarpach potoku oraz zatory w dnie potoku. Mocno zarośnięte koryto wpływa na zawężenie przekroju koryta oraz uniemożliwia swobodny przepływ wody.

Zakres prac:

- Ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów gęstych twardych ze skarp: 7020 m2

- Wygrabienie wykoszonych porostów gęstych twardych ze skarp: 7020 m2

- Ręczne ścinanie odrostów krzaków, średniej gęstości wraz z zagospodarowaniem we własnym

zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami: 0,15 ha,

- Pocięcie piłą mechaniczną wiatrołomów (powalonych drzew) o średnicy 66-110cm ze złożeniem

w obrębie koryta, z pocięciem gałęzi, konarów wraz ze zrąbkowaniem: 4 szt,

- Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,80m z namułu o głębokości zamulenia przewodu

do 1/3 wysokości średnicy: 30 m

- Usunięcie zatorów i przetamowań utrudniających swobodny przepływ wód w korycie rzeki,

wykonanie z brzegu (gałęzie, konary, śmieci, naniesione elementy umocnień, cegły) we własnym

zakresie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami: 186 m3,

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5,0km - Uzupełnienie ubytków w

skarpach ziemią, usunięcie nawisów utrudniających swobodny przepływ wód w korycie wraz z

wbudowaniem w ubytki, wykonanie z brzegu: 194,8 m3,

- Naprawa opasek z kiszek faszynowych o średnicy 15cm: 260 m

- Naprawa opasek z kiszek faszynowych o średnicy 25+25cm: 40m,

- Wbijanie kołków i słupków oporowych o średnicy 12-14cm na głębokość 1,50m: 5,4m

- Naprawa, uzupełnienie bruku z kamienia naturalnego, średniego o grubości 30cm na skarpach

o powierzchniach płaskich wysokości do 4m: 46,1 m2

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 196-556413
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Część 8 - Utrzymanie potoku Młynka km 0+000-1+100

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TRANSHURDET Rafał Kozioł
Postanschrift: Ul. Zagroda 22
Ort: Łączany
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 34-115
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 139 451.01 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 11
Bezeichnung des Auftrags:

Część 11 - Potok Bolechówka km 0+000–1+250 – prace utrzymaniowe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MIECZYSŁAW KOZIOŁ ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANO-INŻYNIERYJNYCH I WODNOMELIORACYJNYCH
Postanschrift: ul. Zagroda 16
Ort: Łączany
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 34-115
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 124 961.88 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023