Leveringen - 493867-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Finland-Joensuu: Brandstoffen

2018/S 216-493867

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 212-484316)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
0242746-2
Länsikatu 15, rak. 4B 3. krs, PL 11
Joensuu
80101
Finland
Contactpersoon: Janne Varonen
Telefoon: +358 133370431
E-mail: hankinta@jns.fi
NUTS-code: FI1D3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.joensuu.fi/hankintatoimi

I.1)Naam en adressen
Joensuun kaupunki
0242746-2
Joensuu
Finland
E-mail: hankinta@jns.fi
NUTS-code: FI1D3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.joensuu.fi/hankintatoimi

I.1)Naam en adressen
Juuan kunta
0168654-2
Juuka
Finland
E-mail: hankinta@jns.fi
NUTS-code: FI1D3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.juuka.fi

I.1)Naam en adressen
Lieksan kaupunki
0169321-6
Lieksa
Finland
E-mail: hankinta@jns.fi
NUTS-code: FI1D3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lieksa.fi

I.1)Naam en adressen
Liperin kunta
0169583-6
Liperi
Finland
E-mail: hankinta@jns.fi
NUTS-code: FI1D3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.liperi.fi

I.1)Naam en adressen
Valtimon kunta
0207709-5
Valtimo
Finland
E-mail: hankinta@jns.fi
NUTS-code: FI1D3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.valtimo.fi

I.1)Naam en adressen
Rääkkylän kunta
0169967-7
Rääkkylä
Finland
E-mail: hankinta@jns.fi
NUTS-code: FI1D3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.raakkyla.fi

I.1)Naam en adressen
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
0212371-7
Joensuu
Finland
E-mail: hankinta@jns.fi
NUTS-code: FI1D3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.riveria.fi

I.1)Naam en adressen
Puhas Oy
1067047-0
Joensuu
Finland
E-mail: hankinta@jns.fi
NUTS-code: FI1D3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.puhas.fi

I.1)Naam en adressen
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
2454377-1
Joensuu
Finland
E-mail: hankinta@jns.fi
NUTS-code: FI1D3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.karelia.fi

I.1)Naam en adressen
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
2732095-2
Joensuu
Finland
E-mail: hankinta@jns.fi
NUTS-code: FI1D

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.siunsote.fi/

I.1)Naam en adressen
Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli
0167853-4
Joensuu
Finland
E-mail: hankinta@jns.fi
NUTS-code: FI1D3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.joensuunelli.fi/fi/

I.1)Naam en adressen
Kontiolahden kunta
0169048-8
Kontiolahti
Finland
E-mail: hankinta@jns.fi
NUTS-code: FI1D3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kontiolahti.fi

I.1)Naam en adressen
Lieksan seurakunta
0169427-8
Lieksa
Finland
E-mail: hankinta@jns.fi
NUTS-code: FI1D3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lieksanseurakunta.fi/

I.1)Naam en adressen
Nurmeksen kaupunki
0207669-0
Nurmes
Finland
E-mail: hankinta@jns.fi
NUTS-code: FI1D3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nurmes.fi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Huoltamotankkaukset

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää tarjoustanne huoltoasemilla tapahtuvasta polttoaineen tankkauksesta sekä autokemikaaleista ja autopesuista sopimuskaudelle 1.1.2019 (tavoite)-31.12.2020 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus.

Tarjottavien tuotteiden ja palvelun tulee täyttää sitä koskevien Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset.

Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 212-484316

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nimi
In plaats van:

Huoltamotankkaukset

Te lezen:

Huoltamotankkaukset ja ajoneuvojen pesupalvelut

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Hankinnan otsikkoa muutettu vastaamaan tarkemmin hankinnan sisältöä.