Nova različica portala TED bo začela delovati 29. januarja 2024 (okvirni datum – še ni potrjen). Vas zanimajo nove funkcije, izboljšave in koristi za uporabnike? Preberite članek in se seznanite z najpomembnejšimi spremembami in novimi funkcijami.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Programska napaka vpliva na prikaz URL v e-obrazcih. Prizadevamo si rešiti težavo. Medtem vam predlagamo, da odstranite vejico (ali kateri koli drug poseben znak), ki se pojavi na koncu URL. Opravičujemo se za nevšečnosti.

Storitve - 493885-2023

14/08/2023    S155

Slovenija-Zreče: Zavarovalniške storitve

2023/S 155-493885

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA ZREČE
Nacionalna identifikacijska številka: 5883342000
Poštni naslov: Cesta na Roglo 13B
Kraj: Zreče
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3214
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Polona Matevžič
E-naslov: polona.matevzic@zrece.eu
Telefon: +386 37571700
Telefaks: +386 35762498
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zrece.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVLJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5915350000
Poštni naslov: Dobrava 78
Kraj: Zreče
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3214
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Polona Matevžič
E-naslov: polona.matevzic@zrece.eu
Telefon: +386 37571700
Telefaks: +386 35762498
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zrece.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: KRAJEVNA SKUPNOST GORENJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5030072000
Poštni naslov: Gorenje pri Zrečah 19
Kraj: Zreče
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3214
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Polona Matevžič
E-naslov: polona.matevzic@zrece.eu
Telefon: +386 37571700
Telefaks: +386 35762498
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zrece.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: KRAJEVNA SKUPNOST RESNIK
Nacionalna identifikacijska številka: 5032903000
Poštni naslov: Resnik 18
Kraj: Zreče
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3214
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Polona Matevžič
E-naslov: polona.matevzic@zrece.eu
Telefon: +386 37571700
Telefaks: +386 35762498
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zrece.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: KRAJEVNA SKUPNOST SKOMARJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5032946000
Poštni naslov: Skomarje 32
Kraj: Zreče
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3214
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Polona Matevžič
E-naslov: polona.matevzic@zrece.eu
Telefon: +386 37571700
Telefaks: +386 35762498
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zrece.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: KRAJEVNA SKUPNOST STRANICE
Nacionalna identifikacijska številka: 5018994000
Poštni naslov: Stranice 37
Kraj: Stranice
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3206
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Polona Matevžič
E-naslov: polona.matevzic@zrece.eu
Telefon: +386 37571700
Telefaks: +386 35762498
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zrece.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: KRAJEVNA SKUPNOST ZREČE
Nacionalna identifikacijska številka: 5019010000
Poštni naslov: Cesta na Roglo 13B
Kraj: Zreče
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3214
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Polona Matevžič
E-naslov: polona.matevzic@zrece.eu
Telefon: +386 37571700
Telefaks: +386 35762498
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zrece.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OSNOVNA ŠOLA ZREČE
Nacionalna identifikacijska številka: 5087732000
Poštni naslov: Šolska cesta 3
Kraj: Zreče
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3214
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Polona Matevžič
E-naslov: polona.matevzic@zrece.eu
Telefon: +386 37571700
Telefaks: +386 35762498
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zrece.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: JAVNI ZAVOD VRTEC ZREČE
Nacionalna identifikacijska številka: 5987296000
Poštni naslov: Cesta na Roglo 13
Kraj: Zreče
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3214
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Polona Matevžič
E-naslov: polona.matevzic@zrece.eu
Telefon: +386 37571700
Telefaks: +386 35762498
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zrece.si
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/489034/Razpisna_dokumentacija.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=29032
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Občine Zreče in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Zreče za obdobje 2024-2027

Referenčna številka dokumenta: 430-0005/2023
II.1.2)Glavna koda CPV
66510000 Zavarovalniške storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Občine Zreče in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Zreče za obdobje 2024-2027 zajema pet sklopov, in sicer:

Sklop 1: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov,

Sklop 2: Zavarovanje odgovornosti (excess zavarovalno kritje),

Sklop 3: Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti,

Sklop 4: Zavarovanje poklicne odgovornosti,

Sklop 5: Zavarovanje kibernetskih tveganj.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000 Zavarovalniške storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Občina Zreče.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov:

- Požarno zavarovanje

- Potresno zavarovanje

- Strojelomno zavarovanje

- Zavarovanje računalnikov

- Zavarovanje odgovornosti

- Vlomsko zavarovanje

- Zavarovanje stekla

- Avtomobilsko zavarovanje.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zavarovanje odgovornosti (excess zavarovalno kritje)

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000 Zavarovalniške storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Občina Zreče.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Zavarovanje odgovornosti (excess zavarovalno kritje):

Zavarovanje odgovornosti (vključno z zavarovanjem odgovornosti za strokovne napake) nad zavarovalno vsoto določeno v sklopu 1.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000 Zavarovalniške storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Občina Zreče.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti:

Proizvajalčeva odgovornost za izdelke - preskrba z vodo.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zavarovanje poklicne odgovornosti

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000 Zavarovalniške storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Občina Zreče.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Zavarovanje poklicne odgovornosti:

Zavarovanje poklicne odgovornosti pripadnikov Civilne zaščite ter pooblaščenih organizacij, če jih aktivira poveljnik Civilne zaščite občine Zreče.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zavarovanje kibernetskih tveganj

Št. sklopa: 5
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000 Zavarovalniške storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Občina Zreče.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Zavarovanje kibernetskih tveganj:

- Zavarovanje lastne škode

- Zavarovanje odgovornosti.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Razvidno iz priložene razpisne dokumentacije.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Razvidno iz priložene razpisne dokumentacije.

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Razvidno iz priložene razpisne dokumentacije.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.5)Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 11/09/2023
Lokalni čas: 13:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 31/03/2024

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Odpiranje prijav bo izvedeno v informacijskem sistemu e-JN 11.09.2023 ob 14:00.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.08.2023 13:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: OBČINA ZREČE
Poštni naslov: Cesta na Roglo 13B
Kraj: Zreče
Poštna številka: 3214
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
10/08/2023