Leveringen - 493901-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Miskolc: Computertomografiescanners

2018/S 216-493901

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 191-431350)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
EKRSZ_31769316
Szentpéteri kapu 72–76.
Miskolc
3526
Hongarije
Contactpersoon: Czaga János András
Telefoon: +36 46515207
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
NUTS-code: HU311

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bkeok.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CT szimulátor beszerzése

Referentienummer: EKR000414162018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33115100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

CT szimulátor beszerzése a Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház részére

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 191-431350

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minőségi kritérium
In plaats van:

Gantry nyílás átmérője (felszerelt burkolattal) (min. 80 cm, előny a nagyobb, max 100 cm)

Te lezen:

Anód hő kapacitása (min.7.5 MHU, előny a nagyobb)

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minőségi kritérium
In plaats van:

Anód hő kapacitása (min.7.5 MHU, előny a nagyobb)

Te lezen:

Képalkotásban résztvevő detektorelemek száma (a referencia detektor nélkül) (min. 700 db/sor, előny a több.)

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minőségi kritérium
In plaats van:

Képalkotásban résztvevő detektorelemek száma (a referencia detektor nélkül) (min. 672 db/sor, előny a több.)

Te lezen:

Páciens asztal felső síkjának magassága a befejezett padlószinthez képest (max.65 cm, előny a kisebb)

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minőségi kritérium
In plaats van:

Maximális szeletszám alkalmazása mellett kollimálható legkisebb szeletvastagság (max. 0.75 mm, előny a kisebb)

Te lezen:

Asztallap hosszanti fémmentes scannelhető tartománya (1 min. 150 cm, előny a nagyobb)

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minőségi kritérium
In plaats van:

Tényleges adatgyűjtésre használt mérési látómező (True FOV) max. mérete x,y síkban (min. 60 cm, előny a nagyobb)

Te lezen:

Vállalt jótállás mértéke (min. 12 hónap, max. 60 hónap, előny a több)

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minőségi kritérium
In plaats van:

Mérés során alkalmazott felszíni dózis (max. 38 mGy, előny a kisebb)

Te lezen:

Gantry dönthetőség (min. +/- 30 fokban) (igen / nem, előny a megléte)

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minőségi kritérium
In plaats van:

Páciens asztal felső síkjának magassága a befejezett padlószinthez képest (max.65 cm, előny a kisebb)

Te lezen:

Érintőkijelzős vezérlés (igen/nem, előny a megléte)

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minőségi kritérium
In plaats van:

Asztallap hosszanti fémmentes scannelhető tartománya (1 min. 150 cm, előny a nagyobb)

Te lezen:

Kép alapú anatómiai pozicionálás lehetősége (igen/nem, előny a megléte)

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minőségi kritérium
In plaats van:

Rekonstruált mátrix mérete (min. 512x512, előny a nagyobb)

Te lezen:

Legnagyobb generátor teljesítmény (min. 60 kW, előny a nagyobb)

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minőségi kritérium
In plaats van:

Vállalt jótállás mértéke (min. 12 hónap, max. 60 hónap, előny a több)

Te lezen:

Röntgencső kisfókusz mérete (max. 0,75 mm2, előny a kisebb)

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minőségi kritérium
In plaats van:
Te lezen:

Dinamikus cső kollimátor a képalkotásban részt nem vevő dózis kiszűrésére (igen/nem, előny a megléte)

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minőségi kritérium
In plaats van:
Te lezen:

A rekonstruálható legnagyobb látómező (min. 65 cm, előny a nagyobb)

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minőségi kritérium súlyszáma
In plaats van:

2

Te lezen:

1

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minőségi kritérium súlyszáma
In plaats van:

1

Te lezen:

9

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minőségi kritérium súlyszáma
In plaats van:

10

Te lezen:

1

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minőségi kritérium súlyszáma
In plaats van:
Te lezen:

1

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minőségi kritérium súlyszáma
In plaats van:
Te lezen:

1

Afdelingsnummer: II.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Időtartam hónapokban
In plaats van:

3

Te lezen:

2

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Benyújtási határidő dátum
In plaats van:
Datum: 07/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 07/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: További információk
In plaats van:

1.) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.

2.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1. pontjai.

3.) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. Irányadó jog: 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei

4.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie függetlenül az eljárás eredményére.

5.) Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatódik.

6.) Ajánlatok értékelése:

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb árérték arány bírálati szempontja alapján értékeli. Az ajánlatok értékelési szempontja: Azon részszempont esetén, ahol az előny a kisebb / kevesebb szempont került feltüntetésre, fordított arányosítás, azon részszempontok esetén, ahol előny a nagyobb / előny a több egyenes arányosítás módszere alkalmazandó. Azon bírálati szempontok, melyek az adott tulajdonság / szolgáltatás nyújtásának meglétét bírálja, Igen válasz esetén 10 pontot kap ajánlattevő, míg a Nem válasz esetén 0 pontot kap ajánlattevő. Értékelése során adható pontszám alsó és felső határát 0-10 pont. Az értékelési szempont részletezése a Közbeszerzési dokumentumban található.

7.) Ajánlatkérő kéri szakmai ajánlat részeként az ajánlattal egy időben benyújtani a következő dokumentumokat: a megajánlott berendezések katalógusa, vagy gyártói termékleírása, melyből egyértelműen kiolvasható a megajánlott termékek azon paraméterek, melyek a műszaki követelmények között előírásra kerültek. Kérjük az ajánlatban feltüntetni a berendezések várható szállításának idejét is. Kérjük továbbá a kitöltött műszaki tábla ajánlathoz csatolását is.

8.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Czaga János András, lajstromszám: 00468.

9.) A részajánlat tétel kizárásának indoka: A beszerzési eljárás egy db készülék beszerzésére irányul, mely nem teszi lehetővé részajánlattétel alkalmazását.

Te lezen:

1.) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.

2.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015.(X. 30.)Korm. rendelet 30. §(4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3)M.1. pontjai.

3.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie függetlenül az eljárás eredményére.

4.) Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatódik.

5.) Ajánlatok értékelése: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt.76. §(2)bekezdés c) pontja alapján, a legjobb árérték arány bírálati szempontja alapján értékeli.Az

Ajánlatok értékelési szempontja: Azon részszempont esetén, ahol az előny a kisebb / kevesebb szempont került feltüntetésre, fordított arányosítás, azon részszempontok esetén, ahol előny a nagyobb / előny a több egyenes arányosítás módszere alkalmazandó. Azon bírálati szempontok, melyek az adott tulajdonság / szolgáltatás nyújtásának meglétét bírálja, Igen válasz esetén 10 pontot kap ajánlattevő, míg a Nem válasz esetén 0 pontot kap ajánlattevő. Értékelése során adható pontszám alsó és felső határát 0-10 pont. Az értékelési szempont részletezése a Közbeszerzési dokumentumban található.

6.) Ajánlatkérő kéri szakmai ajánlat részeként az ajánlattal egy időben benyújtani a következő dokumentumokat: a megajánlott berendezések katalógusa,vagy gyártói termékleírása,melyből egyértelműen kiolvasható a megajánlott termékek azon paraméterek, melyek a műszaki követelmények között előírásra kerültek. Kérjük az ajánlatban feltüntetni a berendezések várható szállításának idejét is. Kérjük továbbá a kitöltött műszaki tábla ajánlathoz csatolását is.

7.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Czaga János András, l.sz.:00468.

8.) A részajánlat tétel kizárásának indoka: A beszerzési eljárás 1 db készülék beszerzésére irányul, mely nem teszi lehetővé részajánlattétel alkalmazását.

9.) Ajánlatkérő a beszerzendő készülék telepítési helyének megismerése érdekében helyszíni bejárást tart 12.11.2018 napján 10:30 órakor. Találkozó helyszíne: 3526 Miskolc,Szentpéteri kapu 72–76. főbejárata. A bejárás alkalmával kérdésekre Ajánlatkérő nem válaszol. A bejáráson a beszerzéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseket kizárólag a bejárás végeztével, írásban lehet feltenni és eljuttatni Ajánlatkérő részére, aki ezt követően a beérkezett kérdésekre, folyamatosan, ésszerű határidőben írásban válaszol. A helyszíni bejárásról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvnek melléklete a jelenléti ív, melyet minden jelen lévőnek aláírásával kell ellátnia.

10.) Értékelési szempont:

Anód hő kapacitása (min.7.5MHU, előny a nagyobb) Súlyszám (a továbbiakban S):1

Képalkotásban résztvevő detektorelemek száma (a referencia detektor nélkül) (min.700 db/sor, előny a több.) S:1

Páciens asztal felső síkjának magassága a befejezett padlószinthez képest (max.65 cm, előny a kisebb) S:1

Asztallap hosszanti fémmentes scannelhető tartománya (1 min.150 cm, előny a nagyobb) S:1

Vállalt jótállás mértéke (min.12 hónap, max.60 hónap, előny a több) S:9

Gantry dönthetőség (min.+/- 30 fokban) (igen/nem, előny a megléte) S:1

Érintőkijelzős vezérlés (igen/nem, előny a megléte) S:1

Kép alapú anatómiai pozicionálás lehetősége (igen/nem, előny a megléte) S:1

Legnagyobb generátor teljesítmény (min.60 kW, előny a nagyobb) S:1

Röntgencső kisfókusz mérete (max.0,75 mm2, előny a kisebb) S:1

Dinamikus cső kollimátor a képalkotásban részt nem vevő dózis kiszűrésére (igen/nem, előny a megléte) S:1

A rekonstruálható legnagyobb látómező (min.65 cm, előny a nagyobb) S:1

VII.2)Overige nadere inlichtingen: