Építési beruházás - 493932-2021

01/10/2021    S191

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 191-493932

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bognár Nóra
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 704897530
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe: http://ligetbudapest.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont generál kivitelezési munkáinak elvégzése

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont generál kivitelezési munkáinak elvégzése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45212300 Művészeti és kulturális épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. kerület belterület 29732/11 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont generálkivitelezési munkáinak elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Építési övezet:("C-D" építési hely)

Beépítési mód: szabadon álló

Telek területe: 962 303 m2

Tervezett épületmagasság: 22 m

Beépítettség: 11 314,10 m2

Összes szintterület: 31 727,71 m2

Terepszint alatti (pinceszinti) nettó alapterület: 16 911,38 m2

Földszinti nettó alapterület: 5 925,63 m2

Az egyes terek az alábbi szempont mentén rendeződtek térbe a tervezett épületben: „zajos” és „csendes”funkciók, valamint térszín alatt és térszín felett telepíthető terek.

A „zajos” funkciók a nagy forgalmú, turisztikai és a múzeum életével nem szorosan összekapcsolódó tartalmak,valamint az egyedi kezelést igénylő nagy létszámú gyereket, fiatalt befogadó funkciók:

- 226 fő befogadására alkalmas rendezvény/konferenciaterem,

- gyerekmúzeum,

- múzeumpedagógia,

- látogatóközpont,

- foodcourt.

A „csendes” funkciók alapvetően a múzeum belső és tudományos-szakmai működésével függenek össze:

- könyvtár,

- üzemeltetési irodák,

- műtárgykezelés.

A pinceszinten, az épület szívében kap helyet a múzeumi előcsarnok, ahonnan a 2997 m2 állandó és 2266 m2 időszaki kiállítótér megközelíthető. A Dózsa György út oldalán húzódik a térszín alatti megközelítés, a rakodókés parkolók egybefüggő, fűtetlen tere. Itt kapnak helyet az energia és

hőellátás terei, amelyek mindkét oldalt egyformán ki kell szolgálják.

A munkagödör térelhatárolás és földmunka feladatai a generálkivitelezési munkák megkezdése előtt elkészülnek, az építési helyszínen jelenleg található közművek kiváltási munkái szintén előzetesen elkészülnek,így ezek nem részei ennek a munkának.

Az épület alatt - a résfalak között - cölöpökkel gyámolított alaplemez készül. A felmenő tartószerkezet monolitvasbeton, egészen a zárófödémig. Ez cca. 25 ezer m3 vasbeton szerkezet.

Az íves tető részben - elsősorban középen - kőburkolatokkal fedett, részben zöld tető a kertészeti terveknek megfelelően. A szigetelt felület cca. 22 000 m2. A burkolat aránya nagyjából 1/3.

Az épület bordás függönyfal homlokzattal rendelkezik a födémek közötti szakaszokon. Ez cca. 5 100 m2.Az üvegfal előtt részben egy alumínium rácsszerkezetű installáció készül, ami meghatározza a homlokzatkarakterét. Ennek a háttérszerkezete acélból készül, a vasbeton szerkezetekhez rögzítve

azt.

A belső falak kis mértékben vasbetonból, jelentősebb mértékben gipszkartonból készülnek.

Mindemellett jelentős mennyiségű üveg szerkezetű válaszfal is található, jellemzően a közönségforgalmi területeken. Ennek mértéke cca. 3 600 m2.

A közönségforgalmi területek burkolata jellemzően kőlap (cca. 7 400 m2), a múzeumi területeken álpadlóra szerelt gumi burkolat található (cca. 7 900 m2). Egyes helyiségek kerámiával, szőnyegpadlóval (irodák), fával burkoltak, míg az alárendeltebb helyiségekben műgyanta található.

Az épületben jelentős légtechnikai rendszer lesz installálva. Jellemzően a hűtés és a fűtés is ezen keresztülműködik. A teljes épületben sprinkler rendszert kell telepíteni. A sprinkler védelem kiterjed az épület minden szintjére. Az épületszerkezetek nem éghető anyagúak és éghető burkolattal

sincsenek ellátva.

Az erős áramú rendszereken belül figyelmet érdemel a múzeum világítása, mely bár alapvetően moduláris elemeket használ, mégis egyedinek tekinthető.

A teremakusztikai méretezés célja a helyiségek funkcióját segítő és a zajhatásokat csillapító teremakusztikai hangolás. A teremakusztikai méretezés alap-paramétere a lecsengési idő. A lecsengési idő értelmezése:vonatkozó szabvány (MSZ EN ISO 3382-1) szerint potenciális hallgatási pozíciókban térben vett átlag, 500Hz...1 kHz tartományban átlagolt közepes lecsengési idő T20,m.

Az épület a BREEAM Excellent minősítést célozza meg.

Generálkivitelezési munkák keretén belül a talajszondák telepítése és bekötése, illetve az ELMŰ hálózatfejlesztése is része a feladatnak:

A tárgyalások függvényében Ajánlatkérő a megadott paraméterektől eltérhet.A részletes feladatok a műszakiban.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 210
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 032-071138

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont generál kivitelezési munkáinak elvégzése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
28/01/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Zrt.
Postai cím: Pillangó utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 25 970 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

- ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1., Adószám: 10738885-2-20) - Magyar

Építő Zrt. (1149 Budapest, Pillangó utca 28., Adószám: 10759358-2-44) közös ajánlattevő

- Market Építő Zrt. (1037 Budapest, Bojtár utca 53., Adószám: 14776355-2-44)

A VII.2.2. pont folytatása:

(i) Az ajánlatadást követően az 1/A. mellékletben rögzítettek szerint a műszaki tartalom megváltoztatását eredményező olyan további építési munkák beszerzése vált szükségessé, amelyek nem szerepeltek a Szerződésben és amelyek más ajánlattevőtől való beszerzése nem megvalósítható gazdasági és műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel való együttműködés miatt. Ennek okán szükségessé vált a Szerződés módosítása.

Felek a jelen pontban hivatkozott munkák ellenértékét nettó 246 449 128,-Ft.-ban rögzítik.

(ii) A műszaki tartalom vonatkozásában az ajánlatadást követően olyan, Feleknek fel nem róható, és az ajánlatadáskor egy gondos szakkivitelező, illetve az ajánlatkérő számára előre nem látható műszaki körülmények merültek fel, melyek e körben az 1/B. mellékletben rögzítettek szerint a műszaki tartalom megváltoztatását eredményező munkálatok elvégzését tették indokolttá. Ennek okán szükségessé vált a Szerződés módosítása.

Felek a jelen pontban hivatkozott munkák ellenértékét nettó 43 032 812,-Ft.-ban rögzítik.

(iii) Megrendelő élt a Szerződés 5.8.3 pontjában foglalt azon jogával, hogy jogosult a Szerződés szerinti Vállalkozói Feladatokat valamely körülhatárolható munkarész tekintetében egyoldalúan csökkenteni. A Megrendelő az egyes, az 1/C. mellékletben rögzített építési munkák tekintetében élt ezen jogával, ennek okán szükségessé vált a Szerződés módosítása.

Felek a Szerződés műszaki tartalmának fenti csökkenéséből adódó díjcsökkentést nettó 65 426 731,-Ft-ban rögzítik.

(iv) Fentiek a Vállalkozói Díj módosítását tették szükségessé.

Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést a 2. számú Szerződésmódosítás 1.3. pont (iii) alpontjában írt körülményekre tekintettel a Kbt. 141. §-ának (2) és (3) bekezdése, a 2. számú Szerződésmódosítás 1.3. pont (i) alpontjában írt körülményekre tekintettel a Kbt. 141. §-a (4) bekezdésének b) pontja és a 2. számú Szerződésmódosítás 1.3. pont (ii) alpontjában írt körülményekre tekintettel a Kbt. 141. §-(4) bekezdésének c) pontja alapján, valamint a Szerződésmódosítás 2.3. pontjában foglaltakat a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják.

A szerződés módosításának dátuma: 2021.08.23.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/09/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45212300 Művészeti és kulturális épületek kivitelezése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. kerület belterület 29732/11 hrsz.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont generálkivitelezési munkáinak elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Építési övezet:("C-D" építési hely)

Beépítési mód: szabadon álló

Telek területe: 962 303 m2

Tervezett épületmagasság: 22 m

Beépítettség: 11 314,10 m2

Összes szintterület: 31 727,71 m2

Terepszint alatti (pinceszinti) nettó alapterület: 16 911,38 m2

Földszinti nettó alapterület: 5 925,63 m2

Az egyes terek az alábbi szempont mentén rendeződtek térbe a tervezett épületben: „zajos” és „csendes”funkciók, valamint térszín alatt és térszín felett telepíthető terek.

A „zajos” funkciók a nagy forgalmú, turisztikai és a múzeum életével nem szorosan összekapcsolódó tartalmak,valamint az egyedi kezelést igénylő nagy létszámú gyereket, fiatalt befogadó funkciók:

- 226 fő befogadására alkalmas rendezvény/konferenciaterem,

- gyerekmúzeum,

- múzeumpedagógia,

- látogatóközpont,

- foodcourt.

A „csendes” funkciók alapvetően a múzeum belső és tudományos-szakmai működésével függenek össze:

- könyvtár,

- üzemeltetési irodák,

- műtárgykezelés.

A pinceszinten, az épület szívében kap helyet a múzeumi előcsarnok, ahonnan a 2997 m2 állandó és 2266 m2 időszaki kiállítótér megközelíthető. A Dózsa György út oldalán húzódik a térszín alatti megközelítés, a rakodókés parkolók egybefüggő, fűtetlen tere. Itt kapnak helyet az energia és

hőellátás terei, amelyek mindkét oldalt egyformán ki kell szolgálják.

A munkagödör térelhatárolás és földmunka feladatai a generálkivitelezési munkák megkezdése előtt elkészülnek, az építési helyszínen jelenleg található közművek kiváltási munkái szintén előzetesen elkészülnek,így ezek nem részei ennek a munkának.

Az épület alatt - a résfalak között - cölöpökkel gyámolított alaplemez készül. A felmenő tartószerkezet monolitvasbeton, egészen a zárófödémig. Ez cca. 25 ezer m3 vasbeton szerkezet.

Az íves tető részben - elsősorban középen - kőburkolatokkal fedett, részben zöld tető a kertészeti terveknek megfelelően. A szigetelt felület cca. 22 000 m2. A burkolat aránya nagyjából 1/3.

Az épület bordás függönyfal homlokzattal rendelkezik a födémek közötti szakaszokon. Ez cca. 5 100 m2.Az üvegfal előtt részben egy alumínium rácsszerkezetű installáció készül, ami meghatározza a homlokzatkarakterét. Ennek a háttérszerkezete acélból készül, a vasbeton szerkezetekhez rögzítve

azt.

A belső falak kis mértékben vasbetonból, jelentősebb mértékben gipszkartonból készülnek.

Mindemellett jelentős mennyiségű üveg szerkezetű válaszfal is található, jellemzően a közönségforgalmi területeken. Ennek mértéke cca. 3 600 m2.

A közönségforgalmi területek burkolata jellemzően kőlap (cca. 7 400 m2), a múzeumi területeken álpadlóra szerelt gumi burkolat található (cca. 7 900 m2). Egyes helyiségek kerámiával, szőnyegpadlóval (irodák), fával burkoltak, míg az alárendeltebb helyiségekben műgyanta található.

Az épületben jelentős légtechnikai rendszer lesz installálva. Jellemzően a hűtés és a fűtés is ezen keresztülműködik. A teljes épületben sprinkler rendszert kell telepíteni. A sprinkler védelem kiterjed az épület minden szintjére. Az épületszerkezetek nem éghető anyagúak és éghető burkolattal

sincsenek ellátva.

Az erős áramú rendszereken belül figyelmet érdemel a múzeum világítása, mely bár alapvetően moduláris elemeket használ, mégis egyedinek tekinthető.

A teremakusztikai méretezés célja a helyiségek funkcióját segítő és a zajhatásokat csillapító teremakusztikai hangolás. A teremakusztikai méretezés alap-paramétere a lecsengési idő. A lecsengési idő értelmezése:vonatkozó szabvány (MSZ EN ISO 3382-1) szerint potenciális hallgatási pozíciókban térben vett átlag, 500Hz...1 kHz tartományban átlagolt közepes lecsengési idő T20,m.

Az épület a BREEAM Excellent minősítést célozza meg.

Generálkivitelezési munkák keretén belül a talajszondák telepítése és bekötése, illetve az ELMŰ hálózatfejlesztése is része a feladatnak:

A tárgyalások függvényében Ajánlatkérő a megadott paraméterektől eltérhet.A részletes feladatok a műszakiban.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 210
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 32 312 690 162.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Zrt.
Postai cím: Pillangó utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. A 2. számú Szerződésmódosítás aláírásával Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Módosított Műszaki Tartalom megvalósításához szükséges Vállalkozói Feladatok elvégzését.

2. Felek megállapodnak, hogy a 2 számú Szerződésmódosítás 1.2. (i) és (iii) pontjai alapján a Vállalkozói Díj nettó 224 055 209,-Ft összeggel nő, ennek megfelelően a Szerződés 4.2.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„[Vállalkozói Díj] A Vállalkozó által a jelen Szerződés szerint nyújtott teljesítés - ide nem értve a Használatbavételi engedély megszerzésének Vállalkozói Díját - ellenértékeként fizetendő díj rögzített, fix, átalánydíj

32 312 690 162,- Ft, azaz harminckettőmilliárd-háromszáztizenkettőmillió-hatszázkilencvenezer-egyszázhatvankettő forint (a továbbiakban: Vállalkozói Díj)”

3. A Szerződés 5.20.3. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Jótállási Biztosíték garancia formájában történő biztosítása esetén annak kedvezményezettje a Megrendelő, és azt egy Magyarországon üzleti tevékenységet engedéllyel folytató, kereskedelmi banknak/biztosítónak kell kibocsátania feltétel nélküli garanciaként lényegében a mellékletben meghatározott tartalmi követelmények figyelembe vételével. A Jótállási Biztosíték készfizető kezességvállalás, vagy készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában történő biztosítása esetén annak kedvezményezettje a Megrendelő, és azt egy Magyarországon üzleti tevékenységet engedéllyel folytató biztosítónak/banknak kell kibocsátania lényegében a meghatározott tartalmi követelmények figyelembe vételével. A Jótállási Biztosíték összege az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozói Díj, valamint a Tartalékkeret terhére megrendelt pótmunkák után kifizetett Pótmunka Díj együttes összegének az 5 (öt) %-ával egyezik meg. A Jótállási Biztosítéknak érvényesnek és érvényesíthetőnek kell maradnia a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás lezárásának hónapját követő 36. (harminchatodik) naptári hónap utolsó napja + 30. napjáig. A Vállalkozó Teljesítési Biztosíték nyújtásának kötelezettsége - a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás lezárását követően - a jelen pontban részletezett biztosíték nyújtásával egyidejűleg megszűnik.”

4. Felek megállapodnak, hogy a 2. számú Szerződésmódosítás hatályba lépésével a Szerződés 3. számú melléklete, illetve az 1. számú Szerződésmódosítás 5. számú melléklete (Műszaki Ütemterv) helyébe a 2. számú Szerződésmódosítás 2. számú melléklete lép.

5. Felek megállapodnak, hogy 2. számú Szerződésmódosítás hatályba lépésével a Szerződés 4.2. számú melléklete, illetve az 1. számú Szerződésmódosítás 7. számú melléklete (Árazott költségvetés) a 2. számú Szerződésmódosítás 3. számú mellékletével egészül ki.

6. Felek megállapodnak, hogy a 2 számú Szerződésmódosítás hatályba lépésével a Szerződés 15. számú melléklete, illetve az 1. számú Szerződésmódosítás 9. számú melléklete (Pénzügyi Ütemterv) helyébe a 2 számú Szerződésmódosítás 4. számú melléklete lép.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A műszaki tartalom változtatás (A) egyrészt a Közbeszerzési Eljárás során keletkezett közbeszerzési dokumentációban foglaltakhoz képest további munkák beszerzését és így a műszaki tartalom bővülését jelenti (B) másrészt a Közbeszerzési Eljárás során keletkezett közbeszerzési dokumentációban foglaltakhoz illeszkedő, azonban előre nem látható körülmények által szükségessé tett műszaki tartalom változást jelenti, (C) harmadrészt a Szerződés szerinti Vállalkozói Feladatok közül valamely körülhatárolható munkarész elmaradását jelenti.

Folytatás VI.3. pontban.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 32 088 634 953.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 32 312 690 162.00 HUF