Szolgáltatások - 494075-2020

19/10/2020    S203

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2020/S 203-494075

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_24660893
Postai cím: Erzsébet tér 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palkó Júlia
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: +36 18727474
Fax: +36 18727478
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.belvaros-lipotvaros.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.belvaros-lipotvaros.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mélyépítési tervezési feladatok, keretmegállapodás

Hivatkozási szám: EKR000208192020
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó különféle építmények mélyépítési tervezési feladatainak, valamint kiegészítő szolgáltatások ellátására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A keretmegállapodás a Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata közigazgatási területéhez tartozó különféle építmények mélyépítési tervezési feladatainak, valamint kiegészítő építészeti, mérnöki szolgáltatások ellátására irányul, a keretmegállapodásban meghatározott feltételek, illetőleg a konkrét munkákra vonatkozóan létrejövő egyedi szerződésekben meghatározottak szerint.

A konkrét munkára vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma előzetesen nem meghatározható, az a jövőbeni beruházási döntésektől és a pénzügyi források rendelkezésre állásától is függ. Ennek megfelelően a konkrét munkára vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma, értéke, üteme, valamint az egy időben teljesítendő egyedi szerződések nagyságrendje előzetesen nem meghatározható és az ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződés megkötés érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás során adja meg az adott közbeszerzés tárgyára és az adott szerződés feltételeire vonatkozó konkrét adatokat. A konkrét munkákra vonatkozó egyedi szerződések létrehozására irányuló közbeszerzések megvalósítására, a vonatkozó beszerzési igény felmerülését követően, a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásával, írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel kerül sor.

A keretmegállapodás hatálya alatt a nyertes ajánlattevő nem csak megvalósítani köteles az egyedi szerződések szerinti kivitelezéseket, hanem ezen túlmenően folyamatosan az ajánlatkérő rendelkezésére kell, hogy álljon az előre nem ismert, nem ütemezhető mennyiséggel és időtartammal jelentkező beszerzési igényei vonatkozásában. Erre is figyelemmel az ajánlatkérő ad hoc vagy egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényét is ki kell tudnia elégítenie a nyertes ajánlattevőnek, azaz párhuzamosan több ajánlat egyidejű kidolgozására, illetőleg több egyedi szerződés egyidejű teljesítésére is kötelezhető, összehangolt és rövid teljesítési határidők mellett.

Az ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján egyedi szerződést olyan szervezet javára is köthet, amely szervezet felett meghatározó befolyással rendelkezik, vagy amely szervezet működését részben vagy egészben finanszírozza.

A teljesítés sajátossága, hogy a teljesítéssel érintett egyes helyszínek vagy egyes építmények helyi építészeti értékvédelem alatt álló környezetbe illeszkednek vagy helyi értékvédelem alatt állnak, továbbá a helyszínek vagy az építmények között olyanok is lehetnek, amelyek különleges biztonsági intézkedést igénylő környezetben állnak, figyelemmel az ajánlatkérő közigazgatási területén található kormányzati, külképviseleti és diplomáciai épületek magas számára. Ennek megfelelően egyes kivitelezési munkához kapcsolódóan hatóság vagy jogszabály alapvető biztonsági érdekből vagy nemzetbiztonsági érdekből különleges követelményt írhat elő, illetőleg olyan információk átadására kerülhet sor, amelyek kezelésének előfeltétele a biztonsági követelményeknek való megfelelés, amely ellenőrzéséhez az általánostól eltérő, a hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálat által végzett előzetes ellenőrzés szükséges

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítéssel érintett helyi építészeti értékvédelem alatt álló környezetbe illeszkedő vagy helyi értékvédelem alatt álló építményen végzett vagy épületet érintő munka esetén, különösen, ha az műemlék, a műszaki kivitelezhetőség kívánalma többet tartalmazhat, mint ami egyéb munkával kapcsolatosan felmerülhet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Személyi állomány szakmai szervezettségének mértéke / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Személyi állomány tapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Minőségi, esztétikus megoldások alkalmazása / Súlyszám: 24
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók foglalkoztatása / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 137-337284
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Mélyépítési tervezési feladatok, keretmegállapodás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/10/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VÁROS-TEAMPANNON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_51978143
Postai cím: Veres Pálné utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: koszoru.balint@teampannon.hu
Telefon: +36 303657723
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81903401
Postai cím: Bécsi utca 5. V. em. 4–5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kozlekedes.hu
Telefon: +36 12352000
Fax: +36 17901021
Internetcím: http://www.kozlekedes.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Nem ismert.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevők adószáma:

Város-Teampannon Kft.

Adószám: 13960894-2-41

„KÖZLEKEDÉS” Fővárosi Tervező Iroda Kft.

Adószám: 10336706-2-41

További ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.

Székhelye: 9011 Győr Ezerjó út 10.

Adószám: 24084794-2-08

Ajánlattevő neve: Perfektum Mérnöki Kft.

Székhelye: 1036 Budapest Perc utca 2.

Adószám: 25424959-2-41

Ajánlattevő neve: Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.

Székhelye: 1191 Budapest Ady Endre út 32–40.

Adószám: 22799894-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/10/2020