Tjenesteydelser - 494191-2019

21/10/2019    S203

Danmark-København: Reparation og vedligeholdelse af tanke

2019/S 203-494191

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: BIOFOS A/S
CVR-nummer: 25601920
Postadresse: Refshalevej 250
By: København K
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 1432
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Gehring Krogh
E-mail: cgk@biofos.dk
Telefon: +45 32685615
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/114684421.aspx
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af tankeftersyn og reservedele

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50514100 Reparation og vedligeholdelse af tanke
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Delaftale 1: Tankeftersyn omhandler levering af eftersyn og renovering af skaberudrustning i primærtanke (forklaringstanke) på Renseanlæg Lynetten og sekundærtanke (efterklaringstanke) på Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen.

Delaftale 2: Reservedele omhandler levering af reservedele, som skal benyttes til eftersyn og renovering af tanke.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42140000 Tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivsystemer
42141700 Akselkoblinger
42996300 Skrabere
71550000 Smedearbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

BIOFOS skal i gang med udbud af tankeftersyn og reservedele og ønsker i den forbindelse at invitere markedet til et dialogmøde. Interesserede aktører inviteres til en fælles fri snak om forskellige emner relateret til udbuddet. Formålet med mødet er at forsøge at få udbuddet og materialet afstemt i forhold til, hvad markedet kan levere.

Dialogmødet afholdes fredag den 1.11.2019 kl. 12:30-14:30 på følgende adresse:

BIOFOS A/S

Renseanlæg Lynetten

Refshalevej 250

1432 København K

Mødelokale "København".

Alle opfordres til at tilmelde sig dialogmødet til Camilla Krogh på cgk@biofos.dk med angivelse af virksomhedsnavn og antal deltagere senest den 30.10.2019. Alle opfordres ligeledes til at sende eventuelle spørgsmål inden dialogmødet. Spørgsmål sendes til Camilla Krogh.

Efter dialogmødet vil der blive udarbejdet et referat, som lægges på BIOFOS' hjemmeside (biofos.dk).

Følgende materiale vil være tilgængeligt på https://biofos.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/ fra den 22.10.2019:

- Forhåndsmeddelelse,

- Dagsorden og præsentation,

- Udkast til udbudsmateriale.

Der kan komme yderligere informationer senere. Det er virksomhedens eget ansvar at holde sig opdateret.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/11/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/10/2019