Tjänster - 494228-2019

21/10/2019    S203

Danmark-Köpenhamn: Avfallstjänster

2019/S 203-494228

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SMOKA I/S
Nationellt registreringsnummer: 35433430
Postadress: U-vej 7
Ort: København
Nuts-kod: DK02 Sjælland
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Andreas Østberg Hansen
E-post: aoh@horten.dk
Telefon: +45 52344083

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c5291d39-e1bd-4f39-86ee-8ffd4f8a99e3/homepage

I.5)Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Afhentning og behandling af farligt og ikke farligt affald

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90500000 Avfallstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 600 000.00 DKK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Affald klasse 9 uanset sekundær faresedler efter nationale regler

Del nr: 1 (delaftale 26)
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90512000 Avfallstransport
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 200 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Hver delaftale er en rammeaftale med én leverandør og indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Affald Klasse 9 uanset sekundær faresedler efter ADR regler

Del nr: 2 (delaftale 27)
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 200 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Hver delaftale er en rammeaftale med én leverandør og indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Affald Klasse 4.1 (minus O-affald) uanset sekundær faresedler efter Nationale regler

Del nr: 3 (delaftale 28)
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 200 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Hver delaftale er en rammeaftale med én leverandør og indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Klasse 4.1 (minus O-affald) uanset sekundær faresedler efter ADR regler

Del nr: 4 (delaftale 29)
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 400 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Hver delaftale er en rammeaftale med én leverandør og indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Andet ikke farligt gods (240/660 L container, tromler, fade og dunke og pallegods)

Del nr: 5 (delaftale 30)
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90512000 Avfallstransport
90513000 Hantering av ofarligt avfall
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 200 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Hver delaftale er en rammeaftale med én leverandør og indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Andet ikke farligt gods (Palletanke)

Del nr: 6 (delaftale 31)
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90512000 Avfallstransport
90513000 Hantering av ofarligt avfall
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 400 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Hver delaftale er en rammeaftale med én leverandør og indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/11/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Danska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/10/2019