Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 494364-2022

12/09/2022    S175

Luksemburg-Luksemburg: Zaproszenie do składania ofert nr 06D10/2022/M037 – umowa ramowa o świadczenie usług nadzoru architektonicznego oraz technik specjalnych w Luksemburgu

2022/S 175-494364

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 166-470281)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: Plateau du Kirchberg
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU Luxembourg
Kod pocztowy: L-2929
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Direction des projets immobiliers
E-mail: INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://europarl.europa.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaproszenie do składania ofert nr 06D10/2022/M037 – umowa ramowa o świadczenie usług nadzoru architektonicznego oraz technik specjalnych w Luksemburgu

Numer referencyjny: 06D10/2022/M037
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług architektonicznych i specjalnych usług technicznych w budynkach Parlamentu Europejskiego w Luksemburgu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 166-470281

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.1)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa i adres
Zamiast:

Oficjalna nazwa: Parlament Europejski

Adres pocztowy: Rue Wiertz 60

Miasto: Bruksela

Kod NUTS: BE Belgique / België

Kod pocztowy: 1047

Kraj: BELGIA

Powinno być:

Oficjalna nazwa: Parlament Europejski

Adres pocztowy: Plateau du Kirchberg

Miasto: Luxembourg

Kod NUTS: LU Luxembourg

Kod pocztowy: L-2929

Kraj: LUKSEMBURG

VII.2)Inne dodatkowe informacje: