Supplies - 494418-2021

01/10/2021    S191

România-Petroșani: Reactivi de laborator

2021/S 191-494418

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL DE URGENTA PETROSANI
Număr naţional de înregistrare: 4374873
Adresă: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 137A
Localitate: Petrosani
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 332058
Țară: România
Persoană de contact: Claudia Angela Brasoveanu
E-mail: spital@spu-petrosani.ro
Telefon: +40 0254549849
Fax: +40 0254543611
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spu-petrosani.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100128440
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

- Acord cadru de furnizare - Reactivi Pentru Aparate (2022-2025)

Număr de referinţă: 20843/23.09.2021
II.1.2)Cod CPV principal
33696500 Reactivi de laborator
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

- Acordul-cadru are ca obiect incheierea de contracte subsecvente pentru achizitionarea de Reactivi pentru aparate necesari pentru Laboratorul de Analize Medicale, Sectia ATI si pentru UPU-SMURD pentru anii 2022-2025 cu descrierea si in cantitatile prevazute in caietul de sarcini.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 23 915 880.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 8
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 8
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Participantii vor oferta pentru unul sau mai multe loturi prezentate in caietul de sarcini, dar pentru toate produsele dintr-un lot si pentru intreaga cantitate. Produsele de la pozitiile 1-46 reprezinta un lot si anume lotul 1, produsele de la pozitiile 47-114 reprezinta un singur lot si anume lotul 2, produsele de la pozitiile 115-116 reprezinta un singur lot si anume lotul 3, produsele de la pozitiile 117-118 reprezinta un singur lot si anume lotul 4, produsele de la pozitiile 119-129 reprezinta un singur lot si anume lotul 5, produsele de la pozitiile 130-140 reprezinta un singur lot si anume lotul 6, produsele de la pozitiile 141 reprezinta un singur lot si anume lotul 7 si produsele de la pozitiile 142-164 reprezinta un singur lot si anume lotul 8.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Reactivi compatibil cu analizorul EPOC

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141625 Truse de diagnosticare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Sediul Spitalului de Urgenta Petrosani, Str.1 Decembrie 1918, Nr.137A, Petrosani

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile minime si maxime care fac obiectul acordului cadru si descrierea acestora sunt prezentate in caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 920 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Reactivi compatibil cu analizorul ARCHITECT c4000

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696200 Reactivi pentru analize de sânge
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Sediul Spitalului de Urgenta Petrosani, Str.1 Decembrie 1918, Nr.137A, Petrosani

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile minime si maxime care fac obiectul acordului cadru si descrierea acestora sunt prezentate in caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 319 450.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Reactivi compatibil cu analizorul triage MeterPro

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Sediul Spitalului de Urgenta Petrosani, Str.1 Decembrie 1918, Nr.137A, Petrosani

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile minime si maxime care fac obiectul acordului cadru si descrierea acestora sunt prezentate in caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 780 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Reactivi compatibili cu analizorul VITEK 2 Compact

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33124131 Benzi reactive
33694000 Agenţi diagnostici
38437100 Pipete
39831250 Soluţii pentru clătit
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Sediul Spitalului de Urgenta Petrosani, Str.1 Decembrie 1918, Nr.137A, Petrosani

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile minime si maxime care fac obiectul acordului cadru si descrierea acestora sunt prezentate in caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 763 700.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Reactivi compatibil cu analizorul automat SYSMEX XN-550 RET BF

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Sediul Spitalului de Urgenta Petrosani, Str.1 Decembrie 1918, Nr.137A, Petrosani

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile minime si maxime care fac obiectul acordului cadru si descrierea acestora sunt prezentate in caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 991 080.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PACHET REACTIVI RapidPoint 500

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696300 Reactivi chimici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Sediul Spitalului de Urgenta Petrosani, Str.1 Decembrie 1918, Nr.137A, Petrosani

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile minime si maxime care fac obiectul acordului cadru si descrierea acestora sunt prezentate in caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 880 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Reactivi compatibil cu analizorul automat SYSMEX XN-1000 PURE

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Sediul Spitalului de Urgenta Petrosani, Str.1 Decembrie 1918, Nr.137A, Petrosani

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile minime si maxime care fac obiectul acordului cadru si descrierea acestora sunt prezentate in caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 164 110.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Reactivi compatibil cu analizorul ARCHITECT i1000

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Sediul Spitalului de Urgenta Petrosani, Str.1 Decembrie 1918, Nr.137A, Petrosani

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile minime si maxime care fac obiectul acordului cadru si descrierea acestora sunt prezentate in caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 097 540.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertantii/ membrii asocierii/ subcontractantii/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Incadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 atrage excluderea oricarui operator economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: a) CERTIFICATE CONSTATATOARE privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (BUGET LOCAL, BUGET DE STAT, etc.), la momentul prezentarii; b) CAZIERUL JUDICIAR AL OPERATORULUI ECONOMIC SI AL MEMBRILOR ORGANULUI DE ADMINISTRARE, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art 187 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice; d) alte documente edificatoare, dupa caz. Acestea urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.59 (evitarea conflictului de interese) coroborat cu art.60 din Legea nr.98/2016 .

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, va prezenta o Declaratie cu privire la conflictul de interese în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) lit. a), lit. d) si lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa Formularul aferent din Sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire si se va semna cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Se va prezenta de catre Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, odata cu DUAE la secțiunea corespunzătoare cerinței. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

Dr. Vasilescu Alin – Manager

Dr. Racanel Florin Iulian – Director Medical

Ec. Brasoveanu Claudia Angela – Director Financiar Contabil

As. Stanciu Mirela Elena – Director de Ingrijiri

Nota:

In sensul dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. d), prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractantă va accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Referitor la termenul legal de exigibilitate a datoriilor către bugetul statului respectiv, ofertanții străini vor dovedi îndeplinirea obligațiilor de plată în conformitate cu legislația din țara de rezidență. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila semnata avand mentiunea conform cu originalul, la care se va anexa traducerea autorizata a acestora in limba romana,acolo unde este cazul, semnate cu semnatura electronica extinsa Potrivit prevederior Art. 60. - (1) din HG nr. 395/2016, operatorul economic are obligaţia de a transmite oferta şi DUAE în format electronic şi numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în anunţul de participare simplificat. Se vor mai depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător + anexa din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Cerinta nr. 1 – Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documente probatorii, pe care operatorii economici sunt obligati sa le prezinte doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor: certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii. In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi insotite de o traducere a acestora in limba romana. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8Cifra de afaceri medie anualaInformatii privind cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea dincel mult ultimii 3 ani (2018, 2019 si 2020). Cerinta de calificare pentru toate loturile pentru care se depune oferta.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documente probatorii, pe care operatorii economici sunt obligati sa le prezinte doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor: Se vor prezenta documente pt sustinerea cifrei de afaceri (bilanturi contabile, audituri financiare/alte documente). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatDeclaratie privind lista cu principalele livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor, si a beneficiarilor publici sau privati.

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatiiCertificat de marcaj CE emis de un organism notificat sau Declaratie de conformitate CE emisa de producator care atesta ca lotul / loturile ofertat/e sunt conform cu Directiva CE pentru produsele in care se incadreaza produsul. Se va depune pentru fiecare lot pentru care se depune oferta.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documente probatorii, pe care operatorii economici sunt obligati sa le prezinte doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor (ex. Documente constatatoare, recomandari, procese verbale de receptie, facturi fiscale, etc.) emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, care confirma livrarile de produse. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documente probatorii, pe care operatorii economici sunt obligati sa le prezinte doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor: certificat de marcaj CE emis de un organism notificat sau Declaratie de conformitate CE emisa de producator care atesta ca produsul ofertat este conform cu Directiva CE pentru produsele in care se incadreaza produsul, tradusa in limba romana. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 04/02/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 04/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1.Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse.

2. Stabil ofer castig se realiz numai prin comparare pret faraTVA/UM prez in ofer admisib, prin intocmirea, in ordine crescatoare a unui clasament pe baza caruia se stabilesc ofertele castigatoare, fara sa fie cuantificate alte elemente.Oferta decl castig trebuie sa indepl caract tehnice din CS. In cazul in care exista oferte pe loc 1 ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare prin intermediul SEAp-ului in vederea departajarii ofertelor. In situatia in care exista 2 sau mai multi ofertanti cu preturi egale situati pe locul 3, acestora li se va solicita preturi noi ce nu pot avea o valoare mai mica decat a ofetantantilor situati initial pe locul 2. In situatia in care exista 2 sau mai multi ofertanti cu preturi egale situati pe locul 2, acestora li se va solicita preturi noi ce nu pot avea o valoare mai mica decat a ofetantilor situati initial pe locul 1.

3. Atribuirea contractelor subsecvente se va face lunar sau trimestrial, in functie de necesitatile autoritatii contractante pe toata perioada de valabilitate a acordului cadru si de existenta creditelor bugetare aprobate; - autoritatea contractanta nu este obligata sa achizitioneze intreaga cantitate maxima estimata a acordului cadru.

4. Autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire, chiar daca va exista doar un singur operator economic cu oferta admisibila, si va incheia acordul cadru doar cu acel operator economic.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/09/2021