Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 494658-2018

09/11/2018    S216

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2018/S 216-494658

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
E-mail: AntalEva@mnv.hu
Telefon: +36 12374400
Fax: +36 12374295
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„A piliscsabai Iosephinum a „Makovecz Imre Bástyája” nagyprojekten belül, az OSZK Archivális Raktárépületének teljes körű tervezése, valamint a kapcsolódó infrastruktúra (külső közmű, út, karsztkút, t

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Tervezési szerződés.

Tárgya: „A piliscsabai Iosephinum a „Makovecz Imre Bástyája” nagyprojekten belül, az OSZK Archivális Raktárépületének teljes körű tervezése, valamint a kapcsolódó infrastruktúra (külső közmű, út, karsztkút, tűzivízhálózat, tározók, optikai VAN-hálózat, felszíni vízelvezetés) teljes körű tervezői feladatainak ellátása tervezési szerződés keretében”.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 550 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

2081 Piliscsaba, Fő út 2/a. szám alatt található 1602/4 helyrajzi számú és 085/9 helyrajzi számú ingatlan; Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beruházás érinti a területen megvalósuló Avicenna, illetve OKF beruházásokat, ezért a tervezési feladatok az infrastruktúra tervezése (utak, közművek) során figyelembe veszik a kapcsolódó beruházások infrastruktúra igényeit. Az infrastruktúra tervezés és engedélyeztetés a feladat részét képezi.

A tervezendő Archivális Raktárépület homlokzati kialakítását az AVICENNA Non-Profit Kft. építtető által a Piliscsaba, Fő út 2/A. számú, a 1602/4 helyrajzi szám alatt megvalósuló épület, AVICENNA Kutatóintézet homlokzati kialakításával összhangban kell megtervezni és összehangolni annak építészeti megjelenésével.

Elvégzendő feladatok röv. ismer.:

Vázlatterv elkészítése:

– Külső környezeti tervlap,

– Az épület összes szintjének alaprajza, minimum két eltérő irányú metszete, összes homlokzata,

– A létesítményről készített madártávlati kép, külső, belső látványtervekkel illusztrálható.

– Példányszám, digitális formátumok: Részleteket a tervezési program tartalmazza.

Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,

– Telepítési helyszínrajz,

– Külső közmű és út tervek engedélyezési tervei,

– A tervezett létesítmény megközelítését szolgáló belső úthálózat engedélyezési tervei (szükség esetén),

– Teljes körű Építészeti-, Tartószerkezeti-, Épületgépészeti-, Épületvillamossági, engedélyezési munkarész műszaki leírásokkal,

– Teljes körű Tűzvédelmi engedélyezési munkarész, tűzjelző és oltórendszerrel,

– Villámvédelmi engedélyezési terv,

– Felvonók engedélyezési dokumentációja,

– Környezetvédelmi terv,

– Hulladékgazdálkodási terv,

– Technológiai terv,

– Berendezési terv,

– Tereprendezési, kertészeti engedélyezési terv,

– Helyiségkönyv,

– Külső közművek és infrastruktúra tervezése, engedélyeztetése,

– Az eljárások lebonyolítása szakhatósági és ÉTDR ügyintézéssel.

– Példányszám, digitális formátumok: Részleteket a tervezési program tartalmazza.

Kiviteli tervdokumentáció elkészítése:

– Valamennyi, az engedélyezési fázisnál felsorolt munkarész Kiviteli terv szintű feldolgozottságban, részlettervekkel, csomóponti tervekkel a megvalósításhoz szükséges méretarányban és részletezettséggel, ezen felül árazatlan és árazott tételes költségvetési kiírással, bővített műszaki és technológiai leírással,

– Az előzőpontban meghatározott Kiv. tervdokon. felül, de azzal egyenértékű kidolgozottsággal és dokumentáltságban:

– Belsőépítészeti, bútorozási, burkolási, álpadló és álmennyezeti tervek,

– Asztalos, Lakatos, és mobília Konszignációk,

– Riasztó-, Kamera-, Biztonságtechnikai rendszer tervei,

– Általános LAN hálózat tervei,

– Épületfelügyelet és épületautomatizálás tervei,

– Szerverterem részletes tervei,

– Eszköz elhelyezési terv (racksorok),

– Hűtési terv,

– EMC védelem tervei NATO-1 védelmi szinttel,

– Elektromos terv,

– Belső gyengeáramú terv,

– Eszközkonszignációk,

– Virtuális építés BIM modell,

– Külső közművek és infrastruktúra tervezés, kiviteli tervek elkészítése,

– Térvilágítási hálózat.

– Példányszám, digitális formátumok: Részleteket a tervezési program tartalmazza.

Tervezői művez.:

A tervezői művezetési feladatokat a Megrendelő igényei szerint köteles ellátni és ennek érdekében köteles a Megrendelő rendelkezésére állni, max. 60 mérnöknap erejéig.

Egyéb feladatok:

— a Megrendelő által lefolytatni tervezett kivitelezési közbeszerzési eljárás szakmai támogatása, ennek keretében az AT-k kérdéseire történő válaszadást, tájékoztatások elkészítését, a Megrendelő részére történő szakmai tanácsadás biztosítását, nem kizárólagosan kiegészítő tájékoztatás körében felmerülő AT kérdések nyomán, a műszaki dokumentáción szükséges módosítások átvezetését,

— ennek lezárását követően a kiviteli tervdokumentáció alapján megvalósuló építési beruházás során felmerülő eltérések esetleges "tervhibák" javítása átvezetését.

Nettó alapterületek / mennyiségek:

Az épület könyv és irattárolási kapacitása 81 000 iratfolyóméterre tervezendő, tömörraktáras kialakítással. Becsült épületméret cca 11 000 m2.

A tervezési irányokat, részletes feladatleírást a tervezési program

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Személyi állomány képzettsége, tapasztalata (összesen db) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Építészeti - műszaki tervezés szakmai minősége keretében kidolgozott menedzsment és minőség terv / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 073-162138
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Tervezési vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/10/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TSPC Kft.
Postai cím: Ezerjó út 10.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9011
Ország: Magyarország
E-mail: kadar.mihaly@tspc.hu
Telefon: +36 18009191
Fax: +36 18009192
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Kft.
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: kadar.mihaly@tspc.hu
Telefon: +36 18009191
Fax: +36 18009192
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 453 458 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 550 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételre.

2. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

— TRISKELL Épülettervező Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1034 Budapest, Kecske utca 25.; 10398513-2-41)

— TSPC Kft. - FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Kft. közös ajánlattevők

TSPC Kft. (9011 Győr, Ezerjó út 10.; 24084794-2-08) mint a közös ajánlattevők 1. tagja

FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Kft. (8086 Felcsút, Fő utca 221.; 25895470-2-07) mint a közös ajánlattevők 2. tagja

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/11/2018