Diensten - 494771-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Zweden-Nynäshamn: Verhuur van bouw- en civieltechnische installaties en uitrusting met bedieningspersoneel

2018/S 216-494771

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 215-492358)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Nynäshamns kommun
212000-0233
Stadshusplatsen 1
Nynäshamn
149 81
Zweden
Contactpersoon: Zara Minozada
E-mail: zara.minozada@upphandlingsodertorn.se
NUTS-code: SE110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nynashamn.se

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maskin- och transporttjänster

Referentienummer: SUN 2018-144
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen avser Nynäshamns kommuns behov av maskin- och transportstjänster såsom lastbilstransporter, hyra av maskiner för anläggningsarbete med förare samt en mindre mängd hyra av förare för anläggningsarbete utan maskiner.

Tjänstens omfattar dels till planerade arbeten och dels till mer akuta/oplanerade arbeten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 215-492358

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kort beskrivning
In plaats van:

Upphandlingen avser Nynäshamns kommuns behov av maskin- och transportstjänster såsom lastbilstransporter, hyra av maskiner för anläggningsarbete med förare samt en mindre mängd hyra av maskiner för anläggningsarbete utan förare.

Tjänstens omfattar dels till planerade arbeten och dels till mer akuta/oplanerade arbeten.

Omfattning

Upphandlingen avser Nynäshamns kommuns behov av maskin- och transportstjänster såsom lastbilstransporter, hyra av maskiner för anläggningsarbete med förare samt en mindre mängd hyra av förare för anläggningsarbete utan maskiner.

Tjänstens omfattar dels till planerade arbeten och dels till mer akuta/oplanerade arbeten.

Te lezen:

Upphandlingen avser Nynäshamns kommuns behov av maskin- och transportstjänster såsom lastbilstransporter, hyra av maskiner för anläggningsarbete med förare samt en mindre mängd hyra av förare för anläggningsarbete utan maskiner.

Tjänstens omfattar dels till planerade arbeten och dels till mer akuta/oplanerade arbeten.

Afdelingsnummer: II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beskrivning av upphandlingen
In plaats van:

Upphandlingen avser Nynäshamns kommuns behov av maskin- och transportstjänster såsom lastbilstransporter, hyra av maskiner för anläggningsarbete med förare samt en mindre mängd hyra av maskiner för anläggningsarbete utan förare.

Tjänstens omfattar dels till planerade arbeten och dels till mer akuta/oplanerade arbeten.

Omfattning

Upphandlingen avser Nynäshamns kommuns behov av maskin- och transportstjänster såsom lastbilstransporter, hyra av maskiner för anläggningsarbete med förare samt en mindre mängd hyra av förare för anläggningsarbete utan maskiner.

Tjänstens omfattar dels till planerade arbeten och dels till mer akuta/oplanerade arbeten.

Te lezen:

Upphandlingen avser Nynäshamns kommuns behov av maskin- och transportstjänster såsom lastbilstransporter, hyra av maskiner för anläggningsarbete med förare samt en mindre mängd hyra av förare för anläggningsarbete utan maskiner.

Tjänstens omfattar dels till planerade arbeten och dels till mer akuta/oplanerade arbeten.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: