Werken - 495109-2018

Beknopt weergeven

09/11/2018    S216    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Opknapwerkzaamheden

2018/S 216-495109

Aankondiging van een gegunde opdracht

Werken

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Antin Résidences — Direction technique du patrimoine
Postadres: 59 rue de Provence
Plaats: Paris
Postcode: 75009
Land: Frankrijk
E-mail: celine.gibert@groupe-arcade.com

Internetadres(sen):

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45453100

Beschrijving
Opknapwerkzaamheden.

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Sloveg
Postadres: Europarc, 36 rue Eugène Dupuis
Plaats: Créteil
Postcode: 94000
Land: Frankrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Perceel nr: 2
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Sloveg
Postadres: Europarc, 36 rue Eugène Dupuis
Plaats: Créteil
Postcode: 94000
Land: Frankrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Perceel nr: 3
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Cide Elec
Postadres: 32 rue des Entrepreneurs
Plaats: Crosne
Postcode: 91560
Land: Frankrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht