Werken - 495110-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Parijs: Aanbrengen van elektrische fittings

2018/S 216-495110

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Deze aankondiging valt onder: Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Bibliothèque nationale de France
quai François Mauriac
Contactpunt(en): Service des marchés
Ter attentie van: Président
75706 Paris Cedex 13 Paris
Frankrijk
Telefoon: +33 53794237
E-mail: dmp@bnf.fr
Fax: +33 53794182

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://marchespublics.bnf.fr

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45311200

Beschrijving
Aanbrengen van elektrische fittings .

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

BES
ZA 5 rue du Capitaine Dreyfus, BP 70041
95132 Franconville
Frankrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy — Cedex 04
75181 Paris
Frankrijk
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr
Telefoon: +33 144594400
Internetadres: www.paris.tribunal-administratif.fr

VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Greffe du tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy — Cedex 04
75181 Paris
Frankrijk
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr
Telefoon: +33 144594400
Internetadres: www.paris.tribunal-administratif.fr