Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 495121-2022

12/09/2022    S175

Polen-Warschau: Spektrometer

2022/S 175-495121

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Nationale Identifikationsnummer: 952-209-95-97
Postanschrift: ul. Marsa 110
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 04-470
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marta ĆWIKLIŃSKA
E-Mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.2rblog.wp.mil.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.2rblog.wp.mil.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Skarb Państwa - Jednostka Budżetowa - podsektor rządowy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DOSTAWA ZESTAWU DO LIKWIDACJI SKAŻEŃ SPRZĘTU WRAŻLIWEGO WYKORZYSTUJĄCY TECHNOLOGIĘ SUCHEGO NADTLENKU WODORU ZE SZCZELNĄ KOMORĄ ROBOCZĄ

Referenznummer der Bekanntmachung: D/143/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38433000 Spektrometer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do likwidacji skażeń sprzętu wrażliwego wykorzystujący technologię suchego nadtlenku wodoru ze szczelną komorą roboczą, w ilości 1 kpl.

2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

2 Regionalna Baza Logistyczna Warszawa, Skład Komorowo

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do likwidacji skażeń sprzętu wrażliwego wykorzystujący technologię suchego nadtlenku wodoru ze szczelną komorą roboczą, w ilości 1 kpl.

2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zgodnie z pismem SZEFA SŁUŻB TECH. INSPEKTORARU WSPARACIA SIŁ ZBROJNYCH nr3205/22 z dnia 15.04.2022r.mając na uwadze aktualną ocenę zagrożenia,wynikającą z toczącego się konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy niezbędnym jest utrzymanie właściwego poziomu przygotowania SZ RP do realizacji zadań w sytuacji zagrożenia i wystąpienia zdarzeń CBRN.W związku z powyższym zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia.Wybór procedury przyspieszonej nie ma wpływu na zmianę skali trudności,w obydwu przypadkach ocenie podlegają takie same dokumenty,które składają Wykonawcy.Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać,że wybór procedury przetargowej w trybie przyspieszonym jest optymalnym rozwiązaniem uwzględniającym wszelkie aspekty pełnej realizacji przedmiotowej dostawy.Przeprowadzenie postępowania bez zastosowania skróconego terminu składania ofert w znacznym stopniu wydłuży termin realizacji zadania,które w/w piśmie SZEFA SŁUŻB TECHNICZNYCH zostało objęte szczególnym nadzorem z pilną realizacją.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 141-402696
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

DOSTAWA ZESTAWU DO LIKWIDACJI SKAŻEŃ SPRZĘTU WRAŻLIWEGO WYKORZYSTUJĄCY TECHNOLOGIĘ SUCHEGO NADTLENKU WODORU ZE SZCZELNĄ KOMORĄ ROBOCZĄ

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający informuje że w dniu 17.08.2022r. unieważnia postępowanie na na dostawę zestawu do likwidacji skażeń sprzętu wrażliwego wykorzystujący technologię suchego nadtlenku wodoru ze szczelną komorą roboczą, numer postępowania: D/143/2022.

Uzasadnienie faktyczne: Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postepu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postepu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/09/2022