Leveringen - 495130-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Volos: Apparatuur voor digitale angiografie

2018/S 216-495130

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Geniko Nosokomeio Boloy «Achillopoyleio»
Polymeri 134
Contactpunt(en): Geniko Nosokomeio Boloy «Achillopoyleio»
Ter attentie van: TMIMA PROMIThEION
382 22 Bolos
Griekenland
Telefoon: +30 2421351158
E-mail: prom@ghv.gr
Fax: +30 2421036870

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://civil.dypethessaly.gr/hospitals/default.aspx

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33111721 - LA50

Beschrijving
Apparatuur voor digitale angiografie.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
14.12.2018 - 15:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Andere: Ελληνικά.