Leveringen - 495146-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Thessaloniki: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2018/S 216-495146

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Eidikos Logariasmos Kondylion Ereynas A.P.Th.
3is Septembrioy, ktirio KE.D.E.A.
Contactpunt(en): Eidikos Logariasmos Kondylion Ereynas A.P.Th.
Ter attentie van: ThEODOSIADIS EYAGGELOS
546 36 Thessaloniki
Griekenland
Telefoon: +30 2310996752
E-mail: procur@rc.auth.gr
Fax: +30 2310200392

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://WWW.RC.AUTH.GR

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

38000000

Beschrijving
Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen).
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 154 000,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 131955/2018 Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Netscope Solutions Συστήματα Μετρήσεων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Ανώνυμη Εταιρεία
Αθήνα
Griekenland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 154 000,00 EUR
Zonder btw