Leveringen - 495148-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Katheters

2018/S 216-495148

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Servicio Madrileño de Salud — Hospital Universitario 12 de Octubre
Avenida de Córdoba, s/n
Ter attentie van: Unidad de Contratación — Publicaciones
28041 Madrid
Spanje
Telefoon: +34 913908825
E-mail: ucontratacion.hdoc@salud.madrid.org
Fax: +34 913908181

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.madrid.org/contratospublicos

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33141200

Beschrijving
Katheters.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 283 149,17 EUR

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Life Technologies, S. A.
Avenida de la Vega, 1, edificio Veganova, 4ª planta, edificio 1
28108 Madrid
Spanje

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 142 307,18 EUR
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal maanden: 12