Leveringen - 495149-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Oviedo: Laboratoriumreagentia

2018/S 216-495149

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Área Sanitaria IV — Hospital Universitario Central de Asturias
Avenida de Roma, s/n
Contactpunt(en): Servicio de Suministros, Sección de Contratación de Bienes y Servicios
33011 Oviedo
Spanje
Telefoon: +34 985107874
E-mail: contratacion10.area4@sespa.es
Fax: +34 985108016

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.asturias.es

Adres van het kopersprofiel: www.asturias.es

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33696500

Beschrijving
Laboratoriumreagentia.

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: A4AS-1-103-2018
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Lote 1 y 3 (Werfen España, S. A. U); Lote 2 (Becton Dickinson, S. A.)
Spanje

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht