Leveringen - 495151-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Award Aankondiging - Versnelde procedure van gunning via onderhandelingen 

Portugal-Lissabon: Diverse medische instrumenten en producten

2018/S 216-495151

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E.
Lisboa
1649-035 Lisboa
Portugal

Internetadres(sen):

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33190000

Beschrijving
Diverse medische instrumenten en producten.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 12 000,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Ekrior, Lda.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 12 000,00 EUR
Zonder btw