Leveringen - 495160-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Przemyśl: Medische verbruiksartikelen

2018/S 216-495160

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
ZP/34/PN/2018
ul. Monte Cassino 18
Contactpunt(en): Siedziba zamawiającego
Ter attentie van: mgr Alicja Szymańska
37-700 Przemyśl
Polen
Telefoon: +48 166775063
E-mail: dzp@wszp.pl
Fax: +48 166775064

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://wszp.pl

Adres van het kopersprofiel: http://wszp.pl

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33140000

Beschrijving
Medische verbruiksartikelen.

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1 Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht