Leveringen - 495185-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-L'Aquila: Medische apparatuur

2018/S 216-495185

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

ASL n. 1 — Avezzano-Sulmona-L'Aquila — Direttore Generale: dott. Rinaldo Tordera
Presidio Ospedaliero «San Salvatore» Via Vetoio — Loc. Coppito
Contactpunt(en): U.O.C. Ingegneria Clinica — RUP. ing A. Tammaro
Ter attentie van: Direttore U.O.C. INGEGNERIA CLINICA: Ing. F. Andreassi
67100 L'Aquila
Italië
Telefoon: +39 0862368332
E-mail: ingegneriaclinica@asl1abruzzo.it
Fax: +39 0862368527

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.asl1abruzzo.it

Adres van het kopersprofiel: http://trasparenza.asl1abruzzo.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

Elektronische toegang tot informatie : https://trasparenza.asl1abruzzo.it/archivio11_bandi-gare-econtratti_0_380967_876_1.html

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: http://edf-aslaq.dnsalias.net/EDF/Portal.do

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33100000

Beschrijving
Medische apparatuur.

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1 Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

GIVAS S.r.l.
Italië

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 560 000,00 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 549 250,00 EUR
Zonder btw
Opdracht nr: 1 Perceel nr: 3
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Marifarma S.r.l.
Italië

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 300 000,00 EUR
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 299 494,00 EUR
Zonder btw
Opdracht nr: 1 Perceel nr: 4
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Marifarma S.r.l.
Italië

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 450 000,00 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 445 551,00 EUR
Zonder btw