Diensten - 495192-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Niet-openbare procedure 

Polen-Jaworzno: Adviezen inzake techniek en bouw

2018/S 216-495192

Tauron Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, Tauron Wytwarzanie S.A., Ter attentie van: Krzysztof Piątek, Natalia Baranek, Marek Zieliński, Jaworzno 43-603, Polen. Telefoon: +48 324672135/+48 327155587/+48 327155533. Fax: +48 327153938/+48 324672440. E-mail: krzysztof.piatek@tauron-wytwarzanie.pl

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 20.10.2018, 2018/S 203-463733)

Betreft:
CPV:71310000

Adviezen inzake techniek en bouw

In plaats van: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

16.11.2018 (10:00)

VI.3) Informacje dodatkowe:

(...)

4.12. Wniosek składa się w jednej zapieczętowanej kopercie lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu, oznaczonym napisem: „Departament Zakupów - Biuro Zamówień i Umów, Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla potrzeb programu pn: Dostosowanie jednostek wytwórczych Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna do warunków pracy obowiązujących po roku 2021”, nr referencyjny 2018/TW/TW/03515/L - nie otwierać przed dniem 16.11.2018 godz. 10:30”. Na kopercie lub innym opakowaniu wniosku należy zamieścić dodatkowo pełną nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie Zamawiającego.

4.13. Wniosek składa się w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna, 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51, budynek A, Kancelaria Ogólna, parter, nie później niż do dnia 16.11.2018 do godz. 10:00 (Kancelaria Ogólna jest czynna w godzinach 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Te lezen: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

23.11.2018 (10:00)

VI.3) Informacje dodatkowe:

(...)

4.12. Wniosek składa się w jednej zapieczętowanej kopercie lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu, oznaczonym napisem: „Departament Zakupów – Biuro Zamówień i Umów, Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla potrzeb programu pn: Dostosowanie jednostek wytwórczych Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna do warunków pracy obowiązujących po roku 2021”, nr referencyjny 2018/TW/TW/03515/L – nie otwierać przed dniem 23.11.2018 r. godz. 10:30”. Na kopercie lub innym opakowaniu wniosku należy zamieścić dodatkowo pełną nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie Zamawiającego.

4.13. Wniosek składa się w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna, 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51, budynek A, Kancelaria Ogólna, parter, nie później niż do dnia 23.11.2018 r. do godz. 10:00 (Kancelaria Ogólna jest czynna w godzinach 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).