Diensten - 495193-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Niet-openbare procedure 

Polen-Jaworzno: Reparatie en onderhoud van boilers

2018/S 216-495193

Tauron Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, Ter attentie van: Krzysztof Piątek, Dariusz Witoszek, Marcin Cudak, Jaworzno 43-603, Polen. Telefoon: +48 324672135/+48 327155530/+48 327155531. Fax: +48 327153938/+48 324672440. E-mail: krzysztof.piatek@tauron-wytwarzanie.pl

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 13.4.2018, 2018/S 072-160927)

Betreft:
CPV:50531100

Reparatie en onderhoud van boilers

Onvolledige procedure
De opdracht is niet gegund

Overige nadere inlichtingen

Zamawiający w zakresie części III Przedmiotu Zamówienia „Remont kapitalny wentylatorów i dmuchaw kotła OFz-425 nr 2” unieważnił postępowanie.

Podstawa prawna:

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający w zakresie części IV Przedmiotu Zamówienia „Remont kapitalny elektrofiltru kotła OFz-425 nr 2” unieważnił postępowanie.

Podstawa prawna:

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.