Diensten - 495205-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Getxo: Reiniging van gebouwen

2018/S 216-495205

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Ayuntamiento de Getxo
P4805300C
C/ Fueros, 1
Contactpunt(en): Area de Contratación
Ter attentie van: LEIRE BILBAO FUENTE
48992 Getxo
Spanje
Telefoon: +34 944660040
E-mail: kontratazio@getxo.eus
Fax: +34 944660047

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.getxo.eus

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90911200

Beschrijving
Reiniging van gebouwen.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10.12.2018 - 14:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
10.12.2018 - 14:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Spaans.
Andere: Euskera.