Diensten - 495218-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Chalkida: Beheer, reparatie en onderhoud van wagenpark

2018/S 216-495218

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Dimos Chalkideon
Lilantion kai Megasthenoys
Contactpunt(en): Ilektroniki platforma E.S.I.DI.S., ar. systimatos 66661
Ter attentie van: KOYMAROS ANTONIOS
341 00 Chalkida
Griekenland
Telefoon: +30 2221355172
E-mail: antonios.koumaros@0932.syzefxis.gov.gr
Fax: +30 2221035002

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.dimoschalkideon.gr

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50111000, 34330000, 34913000

Beschrijving
Beheer, reparatie en onderhoud van wagenpark.
Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's.
Diverse onderdelen.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
17.12.2018 - 16:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Grieks.