Diensten - 495219-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Chełmża: Straatreinigings- en veegdiensten

2018/S 216-495219

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Gmina Miasto Chełmża
ul. Gen. J. Hallera 2
Contactpunt(en): Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem www.bip.chelmza.pl. Więcej informacji można uzyskać pod adresem powyżej. Oferty lub wnioski dopuszczenia do udziału w postępowaniu należy przesyłać pod adres podany powyżej.
Ter attentie van: Zdzisław Stasik
87-140 Chełmża
Polen
Telefoon: +48 566392335
E-mail: przetargi@um.chelmza.pl
Fax: +48 566752122

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.bip.chelmza.pl

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90610000

Beschrijving
Straatreinigings- en veegdiensten.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
17.12.2018 - 10:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Pools.