Diensten - 495236-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Barcelona: Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen

2018/S 216-495236

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Q0801970E
C/ Portaferrissa, 1-3, Palau Moja
Contactpunt(en): Àrea de Contractació
08002 Barcelona
Spanje
Telefoon: +34 933162800
E-mail: contractacio.acdpc@gencat.cat
Fax: +34 933162825

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?department=28000&reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=8141798&ambit=1&
Elektronische toegang tot informatie : https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?idDoc=36090659&lawType=3&reqCode=viewDcan&idCap=8141798&

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50711000, 50712000

Beschrijving
Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen.
Reparatie en onderhoud van mechanische uitrusting in gebouwen.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 168 325,16 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 21,00

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1 Perceel nr: 4
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

ISTEM, S. L. U.
Barcelona
Spanje

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 656 796,48 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 42 056,02 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 21,00
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal maanden: 3