Diensten - 495245-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Nantes: Reinigingsdiensten

2018/S 216-495245

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

La Nantaise d'Habitations
L'Atrium — 1 allée des Hélices — BP 50209
Ter attentie van: Jean-Marc BOHNERT
44202 Nantes
Frankrijk
Telefoon: +33 240145210
E-mail: bohnert@lnh-sa.fr

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.lnh-sa.fr

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90910000

Beschrijving
Reinigingsdiensten.

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht