Diensten - 495246-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Salisbury: Diensten voor onderwijs en opleiding

2018/S 216-495246

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Salisbury NHS Foundation Trust
Odstock Road
Contactpunt(en): Commercial Services
Ter attentie van: Simon Dennis
SP2 8BJ Salisbury
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1722336262
E-mail: simon.dennis2@salisbury.nhs.uk

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://nhs.bravosolution.co.uk/nhs_collaborative/web/login.html

Adres van het kopersprofiel: https://nhs.bravosolution.co.uk/nhs_collaborative/web/login.html

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

80000000

Beschrijving
Diensten voor onderwijs en opleiding.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 10 000 000,00 GBP
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: C1546.54 Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

BPP University; Bucks New University; Middlesex University; The Open University; University of West London; University of Hertfordshire; University of East London; University of Greenwich
London
Verenigd Koninkrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 10 000 000,00 GBP
Zonder btw