Diensten - 495252-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Sevilla: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting

2018/S 216-495252

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Junta de Andalucía — Consejería de Fomento y Vivienda — Dirección General de Infraestructuras
C/ Pablo Picasso, 4-6
41071 Sevilla
Spanje
E-mail: perfilcontratante.dgi.cfv@juntadeandalucia.es

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50230000

Beschrijving
Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting.

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Elayco, S. L.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 300 316,78 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 21,00