Diensten - 495261-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Award Aankondiging - Versnelde procedure van gunning via onderhandelingen 

Portugal-Lissabon: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met vliegtuigen en andere uitrusting

2018/S 216-495261

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E.
Avenida Professor Egas Moniz
1649-035 Lisboa
Portugal

Internetadres(sen):

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50210000

Beschrijving
Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met vliegtuigen en andere uitrusting.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 7 500,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Medtronic Portugal, Lda.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 7 500,00 EUR
Zonder btw