Leveringen - 495279-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Industriële gassen

2018/S 216-495279

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Canal de Isabel II, S. A.
C/ Santa Engracia, 125
Ter attentie van: ÁREA DE TRATAMIENTO DE AGUAS GUADARRAMA
28003 Madrid
Spanje
Telefoon: +34 915451000-1632

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.canaldeisabelsegunda.es

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

24110000

Beschrijving
Industriële gassen.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 1 474 944,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 354/2017
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

S.E. Carburos Metálicos, S. A.
C/ Quintavides, 17, edificio 3
28050 Madrid
Spanje

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 1 474 944,00 EUR
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal jaar: 4
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen