Tjenesteydelser - 495287-2017

13/12/2017    S239    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Multipel rammeaftale med genåbning af konkurrence vedrørende levering af evalueringstjenester til Europa-Kommissionen på området for handel

2017/S 239-495287

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Trade, Directorate A — Resources, Information and Policy coordination
By: Brussels
NUTS-kode: BE
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: trade-contracts@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3112
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3112
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Handelspolitik

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Multipel rammeaftale med genåbning af konkurrence vedrørende levering af evalueringstjenester til Europa-Kommissionen på området for handel

Sagsnr.: TRADE/2017/A5/01
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79419000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftalens formål er at oprette rammer for udførelse af bæredygtighedsvurderinger og baggrundsundersøgelser, der kunne anvendes i en konsekvensanalyse eller en ex post- eller midtvejsevaluering af handels- eller investeringsaftaler.

Bortset fra forhandlinger vedrørende, eller eksisterende, bilaterale, plurilaterale og multilaterale handels- eller investeringsaftaler, er det også hensigten at rammeaftalen skal levere støttende undersøgelser til konsekvensvurderinger eller ex post- eller midtvejsevalueringer af EU's unilaterale præferenceordninger. Henvisninger til analyser eller vurderinger af »handels- eller investeringsaftaler« skal forstås som også omfattende analyser eller vurderinger af disse unilaterale præferenceordninger.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79311400
79311410
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100
Hovedudførelsessted:

Eksternt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten er baseret på et system af multiple rammeaftaler med genåbning af konkurrence.

Største antal deltagere i rammeaftalen: 6.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan forlænges én gang i yderligere 24 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 6
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/02/2018
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/02/2018
Tidspunkt: 09:30
Sted:

Sted: Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, 1049 Brussels, Belgien.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Anmodninger om deltagelse ved den offentlige åbning af buddene skal indsendes senest 9.2.2018 udelukkende pr. e-mail til »trade-contracts@ec.europa.eu«.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 43032100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
By: Strasbourg Cedex
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/12/2017