Diensten - 495289-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Avilés: Straatreinigings- en veegdiensten

2018/S 216-495289

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Autoridad Portuaria de Avilés
Q3367006H
C/ Travesía de la Industria, 98
Contactpunt(en): Autoridad Portuaria de Avilés
Ter attentie van: Departamento de Secretaría General de la Autoridad Portuaria de Avilés
33401 Avilés
Spanje
Telefoon: +34 985129217
E-mail: secretariageneral@puertoaviles.com
Fax: +34 985566800

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.puertoaviles.com

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=SAgYwWE0V%2FE%3D

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90610000

Beschrijving
Straatreinigings- en veegdiensten.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 2 188 773,75 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 30/2018
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Unión Temporal de Empresas Servicios Puerto de Avilés
C/ César Llamazares, 4
39011 Santander
Spanje
Telefoon: +34 942341100
E-mail: licitaciones.servicios@sadisa.es
Fax: +34 942345734

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 2 450 000,00 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 2 188 773,75 EUR
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen