Diensten - 495290-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Italië-Livorno: Diensten voor afvalvervoer

2018/S 216-495290

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

A.S.A. Azienda servizi ambientali S.p.A.
Via del Gazometro 9
57122 Livorno
Italië
Telefoon: +39 0586242821/845
E-mail: appalti@asa.livorno.it
Fax: +39 0586246543

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.asaspa.it

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90512000

Beschrijving
Diensten voor afvalvervoer.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 800 000,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Gunning en waarde van de opdracht
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

RTI: ingg. U. Forti & figlio S.p.A./ Aquaser S.r.l.
Via Archimede Bellatalla
56121 Ospedaletto — Pisa
Italië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 900 000,00 EUR
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen