Prekės - 495627-2020

Submission deadline has been amended by:  544397-2020
20/10/2020    S204

Lenkija-Bytów: Farmacijos produktai

2020/S 204-495627

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.
Adresas: ul. Lęborska 13
Miestas: Bytów
NUTS kodas: PL63 Pomorskie
Pašto kodas: 77-100
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Agata Grudnowska
El. paštas: zakupy.szpital@bytow.biz
Telefonas: +48 598228500
Faksas: +48 598223990
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.szpital-bytow.com.pl
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://ogloszenia.publicomat.pl/
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://ogloszenia.publicomat.pl/
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa produktów leczniczych ZP26/A/15/2020

Nuorodos numeris: ZP26/A/15/2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33600000 Farmacijos produktai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla potrzeb oddziałów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., na podstawie umowy ramowej, zamawianych przez aptekę szpitalną w asortymencie oraz wymaganiach bezwzględnych określonych w formularzu cenowym – załącznik nr 1 do SIWZ. Załącznik nr 1 określa również orientacyjną ilość produktów leczniczych. Zamawiający nie ma obowiązku nabycia produktów leczniczych określonych w załączniku nr 1 w ilości tam wskazanej.

Dostawa asortymentu będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych na koszt i ryzyko Wykonawcy do apteki szpitalnej w terminie 1 dnia roboczego od chwili złożenia zamówienia. Dostawy będą realizowane w terminie 12 miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Leki

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33600000 Farmacijos produktai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL63 Pomorskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., 77-100 Bytów, ul. Lęborska 13.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Załącznik nr 1 do SIWZ

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Leki

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33600000 Farmacijos produktai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL63 Pomorskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., 77-100 Bytów, ul. Lęborska 13

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Załącznik nr 1 do SIWZ

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Leki do użytku zewnętrznego

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33600000 Farmacijos produktai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL63 Pomorskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., 77-100 Bytów, ul. Lęborska 13

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Załącznik nr 1 do SIWZ

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Antybiotyki

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33600000 Farmacijos produktai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL63 Pomorskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., 77-100 Bytów, ul. Lęborska 13

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Załącznik nr 1 do SIWZ

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Heparyny drobnocząsteczkowe

Pirkimo dalies Nr.: 5
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33621100 Antitromboziniai vaistai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL63 Pomorskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., 77-100 Bytów, ul. Lęborska 13

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Załącznik nr 1 do SIWZ

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Płyny infuzyjne

Pirkimo dalies Nr.: 6
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33692000 Medicininės paskirties tirpalai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL63 Pomorskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., 77-100 Bytów, ul. Lęborska 13

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Załącznik nr 1 do SIWZ

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego wydane na podstawie art. 72 i art. 74 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. 2017.2211 ze zm.), zezwolenie na obrót produktami leczniczymi na terenie RP lub inny dokument upoważniający Wykonawcę do obrotu i sprzedaży produktów leczniczych, w tym dokumenty równoważne obowiązujące na terenie Państw członków UE (dotyczy produktów leczniczych).

W przypadku zaoferowania produktów leczniczych posiadających w swoim składzie substancje odurzające, psychotropowe lub prekursory, Wykonawca zobowiązany jest również do przedłożenia pozwolenie na obrót substancjami odurzającymi i psychotropowymi, wydawane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w formie decyzji administracyjnej na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2018.1030).

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1. Postanowienia umowy ramowej zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy na zasadach określonych we wzorze umowy oraz w ustawie.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 20/11/2020
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 20/11/2020
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie systemu Publicomat.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Otwarcie ofert jest jawne.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp, oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć

Wypełniony druk JEDZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca złoży:

a. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

e. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży: zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ: Oświadczenie potwierdzające dopuszczenie do obrotu na rynek polski oferowanych produktów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 ze zm.) – według wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca złoży oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

10 dni od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/10/2020